Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Na Sukově náměstí, na Dubáku, bylo provedeno opatření k zadržování vody v krajině

04. 11. 2023 | 8:16

Park na Sukově náměstí, tzv. Dubák je jeden z nejstarších parků na území města Liberec, v roce 2011 prošel komplexní revitalizací. Tehdy navržené odvodnění zpevněných ploch a cest plně respektovalo tehdejší poznatky a přístupy k práci s vodou.

dubák 20231030 085755
Foto: LB

Tento stav však již neodpovídá současným poznatkům a trendům, kdy je nutno hospodařit s vodou tak, aby byl minimalizován její odtok pryč z území a co možná nejvíce jí bylo možné zasáknuto přímo na místě.

Za tímto účelem došlo na Sukově náměstí k vytvoření vsakovacích míst o objemu více než 32 m3. Tyto vsaky jsou vyplněny štěrkodrtí a finálně vymodelovány do mírných terénních depresí, které nenarušují vzhled parku ani nebrání pohybu osob, zvířat či mechanizace údržby, ale zároveň slouží k zadržení vody a jejímu zásaku.

Dále došlo v okolí těchto míst k narušení a zpropustnění trávníku o výměře cca 450 m2. K tomu, aby opatření fungovalo, bylo nutno provést předlažbu stávajících odvodňovacích žlábků a výměnu svodnic, které jsou nově svedeny právě do vsaků.

Posledním dílkem skládačky je pak zpropustnění povrchu cesty jako takové, kdy byl použit obdobně jako na jaře 2023 v parku Clam-Gallasů, nebo parku Paměti národa nově vyvzorkovaný materiál pro vrchní obrusnou vrstvu cest.

Oproti původně v Liberci používanému perku je výhodou tohoto materiálu lepší zpracovatelnost, propustnost, a to s ohledem na menší rozdíly ve velikosti zrn i jednodušší lokální opravy povrchu v případě nějakého poškození, např. vlivem prudkých přívalových dešťů.

V rámci prací na Sukově náměstí došlo dále k výměně jednoho kusu okrasné střemchy a úpravě mobiliáře. Mobiliář se na místo nainstaluje až v jarních měsících, což bylo přání místních občanů, aby zde mohly děti v zimě bez problémů sáňkovat.

Celá akce byla podpořena dotací z programu Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu, který vyhlásil Liberecký kraj.

www.liberec.cz