Nad krajským městem se uskutečnilo letecké snímkování se sběrem analytických dat

22. 06. 2022 | 10:27

Ve žhavou neděli 19. června se na území Liberce uskutečnilo letecké snímkování. Výsledkům napomohla velmi příznivá meteorologická situace. Letecké snímkování proběhlo v rámci zpracování analytické části Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Liberec.

view of sensor operator
Foto z www.liberec.cz

Snímkování probíhalo za pomocí fotogrametrického letadla Cessna osazeném leteckou laboratoří FLIS (FLIS – Flying Laboratory of Imaging Systems). V průběhu letu byla snímána hyperspektrální a laserová data. 

Cílem snímkování je zejména popis a porozumění městským tepelným ostrovům a fyziologickému stavu vegetace. Tímto způsobem budou vytipována místa, která mají tendenci k přehřívání a zároveň sníženou schopnost ochlazení. Letecká data umožní vytvořit mapy jevů spojených s klimatickou změnou. Ta následně statutární město Liberec využije pro efektivní plánování opatření napomáhající k adaptaci na klimatickou změnu. 

Adaptační opatření napomohou ke snížení negativních dopadů klimatické změny na obyvatele města, ale i živočichy a vegetaci. Adaptační strategie s podrobnými mapami městského tepelného ostrova a stavu vegetace umožní zvýšit odolnost města na klimatickou změnu a také kvalitu života obyvatel Liberce.  

www.liberec.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace