Petr Židek (ODS): Vítám jakýkoliv způsob řešení, který dokáže naplnit legitimní očekávání družstevníků

15. 09. 2020 | 5:15

Vytvoření široké pracovní skupiny se zastoupením všech politických stran působících v zastupitelstvu a představitelů bytových družstev dosáhli obyvatelé družstevních bytů, kteří podle dvacet let staré dohody chtějí získat do vlastnictví městské podíly v bytech, jež užívají. Pracovní skupinu vede radní za ODS Petr Židek, který se problematice vypořádání mezi bytovými družstvy a městem věnuje již několik měsíců.

židekPřehrada
Petr Židek (ODS), člen Rady města Liberce

Pracovní skupina má prověřit jednotlivé, již částečně vymyšlené a ověřené, ale stále nedotažené cesty, které povedou k cíli: Tím je bezpečný převod podílu města Liberce na protistranu - bytové družstvo nebo přímo na jednotlivé družstevníky. Bezpečný v tom smyslu, že se žádná ze stran nevystaví riziku trestního stíhání pro porušení pravidel či zákona. Snahou obou stran je vymyslet takové řešení, které bude pro nabyvatele finančně a daňově přijatelné.

Vedoucího pracovní skupiny Petra Židka se ptáme:

Na svém facebookovém profilu jste sdělil, že se minulý týden poprvé sešla pracovní skupina, která má řešit "bezbolestný" převod družstevních bytů s podíly města. Kdo je členem této skupiny a co jste na prvním sezení řešili?

Petr Židek: Skupina, která se sešla, zahrnuje zástupce jednotlivých družstev a politických klubů, které jsou v libereckém zastupitelstvu. První jednání bylo o nastavení parametrů, o tom, co je potřeba hledat za data, a jakým způsobem a u koho je budeme shromažďovat. Pokud vás zajímají jména, tak se k práci v pracovní skupině mj. přihlásili primátor Jaroslav Zámečník (SLK) a jeho ekonomický náměstek Zbyněk Karban (ANO), za ODS kolega Lumír Vadovský. Za bytová družstva to jsou mj. zástupci A+G Stadion, BD Tyršova i lidé z družstev Alfa, Beta, Gama a další.

Představitelé ODS a konkrétně Vy prosazujete tzv. kralupskou cestu. Můžete, prosím, vysvětlil tak, aby tomu rozuměla i "naše domovnice", jakou metodou chcete městské podíly na družstva nebo rovnou družstevníky převést?

Petr Židek: Velmi zjednodušeně řečeno jde o to, že družstva po celou dobu, co existují, měla náklady, které se týkaly jak drobných či větších investic, tak i nákladů na všemožné revize nebo správcovství. Město se nikdy na těchto nákladech nepodílelo. Družstva to ani nevyžadovala, jelikož předpokládala, že podíl města v družstvech je pouze formalitou. Družstevníci v dobré víře očekávali, že po uplynutí doby, která byla stanovena smlouvou, dojde k převodu podílu z města na družstva. Jelikož se tak nestalo, je jednou z možností vyčíslit pohledávky družstev vůči městu a následně si podíl za hodnotu těchto pohledávek odkoupit.

Jaké jsou klady, a naopak rizika, vámi prosazované metodiky?

Petr Židek: Kladem je, že pokud bude vůle, tak může dojít k převodu podílu způsobem, že se pouze vyrovnají účetně pohledávky a nikoho to nemusí stát ani korunu. Logicky půjde o prodej a díky tomu nebude ani daňové zatížení. Nevýhodou můžou být, z mého pohledu, dvě věci. Ta první, že některé družstvo nebude mít pohledávky v dostatečné výši nebo se prostě nepodaří ve dvacetileté historii dohledat relevantní, uznatelné podklady. A druhá, musí být potom vůle tyto pohledávky akceptovat na straně města a souhlasit s tímto způsobem převodu.

Jak vnímáte zákonodárnou iniciativu Libereckého kraje, kterou se kraj do složitého problému předminulý týden vložil? Myslíte, že se podaří protlačit kompletním legislativním procesem úpravy zákonů včas?

Petr Židek: Vítám jakýkoliv způsob řešení, který dokáže naplnit legitimní očekávání družstevníků, která mají. Je pravdou, že po zaslání návrhu vládě se k němu musí vláda do 30 dnů vyjádřit, a to může mnohé napovědět. Pokud bude postoj vlády pozitivní, tak ho pošle do sněmovny a začne standardní legislativní proces. I když to půjde jak na drátkách, troufnu si říci, že to nebude dříve jak za půl roku od doručení z kraje na vládu, a to by byl zázrak. Musíme si uvědomit, že jde o změnu hned čtyř zákonů, a to není jednoduché. Nicméně pokud by se to povedlo, vyřešilo by to tuto problematiku napříč celou republikou.

Jaké cíle má Vámi řízená pracovní skupina? Máte představu co, kdy a jak se stane?

Petr Židek: Měli jsme, jak víte, teprve první setkání. Základem je, jak už jsem říkal, shromáždit data potřebná pro případnou přípravu „kralupské“ varianty. S ohledem na to, že družstevníci jsou velmi aktivní, věřím, že tato příprava nebude trvat týdny. Řadu věcí už mají k dispozici a nyní dohledávají zbytek. Úkolem skupiny je i výměna informací, tzn. vzájemné sdělování si, kde a jak se k datům dostat. Sám jsem se spojil s jednou ze správcovských firem se žádostí o pomoc při kompletaci podkladů a oni mi slíbili, že nám vyjdou vstříc. Stejně tak se budu snažit spojit s ostatními správci. Přeci jenom je velká šance, že se u nich podaří dohledat mnoho dat. Další schůzka je stanovena na úterý 22. září. Tam budeme jednat o dalším postupu.

Alena Roubalová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace