První družstva požádala krajské město o převod spoluvlastnického podílu na bytových domech

20. 11. 2020 | 5:41

První dvě bytová družstva už Radě města a následně zastupitelstvu předložila žádosti o převod spoluvlastnického podílu na bytových domech. Jedná se o družstva Alfa a ZÚ Beta. Městská samospráva tak bude muset rozhodnout, jak se svými podíly na družstevních bytech, k nimž Liberec přišel díky státním dotacím vydaným na rozsáhlou bytovou výstavbu, naloží. Bude muset nějak rozhodnout, což může být při současném složení vedení města problém.

BytyDružstva Vlnařská
ilustrační archivní foto

Primátor města Jaroslav Zámečník si od pověřených radních vyžádal stanoviska k postupu, a to od členů Rady města Liberce Michala Hrona (SLK) k úplatnému převodu a Petra Židka (ODS) k převodu bezúplatnému (tzv. Kralupská varianta). Do termínu konání prosincového zastupitelstva bude sestaven návrh odpovědi vycházející z žádostí, který bude v souladu se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj.

„Od začátku této nešťastné kauzy se snažíme postupovat tak, aby finanční dopad na družstva a družstevníky byl v ideálním případě nulový. K tomu ale potřebujeme mít jasnou právní oporu a jistotu. Zákonodárnou iniciativu, kterou město a Liberecký kraj v této problematice před časem navrhovaly, poslanci bohužel neakceptovali. Přesto ale podle mého názoru napomohla k tomu, že stát, respektive příslušná ministerstva, konstatovala, že převod bytů z města na družstevníky je možný. Ve hře tedy i nadále zůstávají tři varianty. Jedna, kterou v první fázi navrhoval kolega radní a zastupitel Michal Hron, kde ale družstevníci musejí počítat s tím, že za převod zaplatí. Pak takzvaná Kralupská varianta, na níž pracuje radní a zastupitel Petr Židek. A pak ta podle metodiky příslušných ministerstev. Nyní ale čekáme na jejich právní stanoviska. Především pak od ministerstva financí, které by mělo zároveň odpovědět na otázku, zda družstevníci budou muset za převod bytů zaplatit daň a v jaké výši,“ říká primátor města Liberec Jaroslav Zámečník s tím, že první dvě družstva – Alfa a Beta už o bezúplatný převod požádala.

LB/Jana Kodymová, lo

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace