U rochlické křižovatky ul. Krejčího a Pod Sadem míru chce Liberec za 55 milionů postavit domov pro seniory

20. 03. 2020 | 15:25

Město Liberec se rozhodlo vybudovat domov pro seniory s kapacitou 50 lůžek. Jeho součástí budou také lůžka pro osoby s neurodegenerativním onemocněním, neboť současná kapacita počtu lůžek pro uvedené cílové skupiny je nejen na Liberecku, ale v celé České republice, dlouhodobě nedostačující. 

senior-smartphonewww.mobilizujemecz
ilustrační foto

Vlivem stárnutí populace se předpokládá, že v roce 2025 bude v Liberci žít přibližně 5800 osob starších 80 let, přičemž osob s neurodegenerativním onemocněním (např. Alzheimerova a Parkinsonova choroba) bude podle prognózy odborníků taktéž přibývat.

„Dojde tak k doplnění chybějící kapacity služeb sociální péče pro cílovou skupinu seniorů a osob s neurodegenerativním onemocněním, tedy pro osoby odkázané na pomoc jiné fyzické osoby. Zároveň dojde k prevenci vzniku nepříznivých situací až sociálního vyloučení u pečujících osob, jako je ztráta zaměstnání, výrazná psychická i finanční zátěž a podobně,“ uvádí náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Jelikož město nedisponuje žádným objektem ve svém vlastnictví, který by byl vhodný pro přestavbu na domov pro seniory, rozhodlo se pro novou výstavbu na svých pozemcích, a to s využitím evropských dotací. V novém programovém období 2021–2027 bude možné v rámci „ITI“ z IROPu podpořit i pobytové služby sociální péče a cílovou skupinu senioři.

„Odhadované náklady na vybudování zařízení sociálních služeb, které vznikne v Rochlicích, u křižovatky ulice Krejčího a Pod Sadem míru jsou 55 milionů korun. Přípravné práce a činnosti budou zahájeny v tomto roce, realizace stavebních prací a následná dodávka vybavení se předpokládá v letech 2022–2023,“ popisuje náměstkyně Radka Loučková Kotasová.

V novém Domově pro seniory Liberec budou v nepřetržitém provozu poskytovány služby sociální péče. Sociální služba „domovy pro seniory“ bude disponovat 30 lůžky pro osoby ve starobním důchodu, pro službu „domovy se zvláštním režimem“ bude určeno 20 lůžek pro dospělé osoby s neurodegenerativním onemocněním. Obě uvedené sociální služby bude poskytovat příspěvková organizace města. Tou je Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, které je dlouholetým a zkušeným registrovaným poskytovatelem služeb sociální péče.

Pokoje pro klienty budou jednolůžkové a dvoulůžkové, všechny s vlastním sociálním zařízením a zdravotními lůžky. Cílové skupině klientů bude zajištěna kvalitní sociální a zdravotní péče. Poskytování sociálních služeb by mělo být zahájeno k 1. 1. 2024.


LB/Jana Kodymová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace