Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Hejtman vyznamenal příslušníky integrovaného záchranného systému záslužnou medailí I. a II. stupně

112
11. 11. 2019 | 20:20

Jedenáctého listopadu je den, kdy si připomínáme Československé vlastence, kteří bez váhání nasazovali vlastní životy za svobodu své vlasti. Den veteránů, jehož symbolem je květ vlčího máku.

veteráni
Foto: HZS

V deset hodin dopoledne se zástupci složek integrovaného záchranného systému spolu s hejtmanem Libereckého kraje, primátorem statutárního města Liberec a dalšími významnými osobnostmi sešli u Památníku padlých v Liberci v Ruprechticích, kde v tento významný den položili květiny a věnce. 

Krátce po jedenácté hodině se v libereckých kasárnách uskutečnil slavnostní nástup 31. prchbo. Hejtman Martin Půta během slavnostního aktu vyznamenal příslušníky integrovaného záchranného systému záslužnou medailí I. a II. stupně. Mezi oceněnými byli také příslušníci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Medailí I. stupně byl oceněn plk. Mgr. Jaromír Lebeda, náměstek ředitele HZS Libereckého kraje pro úsek IZS a operačního řízení za vynikající práci při zajišťování a zlepšování podmínek Integrovaného záchranného systému a krizové připravenosti Libereckého kraje. Plk. Mgr. Jaromír Lebeda je příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR od 1. září 1988. Je autorem většiny zásad operačního řízení HZS Libereckého kraje, které vedou k trvalému rozvoji spolupráce profesionálních a dobrovolných hasičů v rámci Libereckého kraje. Je zakladatelem česko-polské spolupráce profesionálních hasičských sborů v příhraničí. Zasloužil se také o prosazení koncepce vybraných projektů podpory jednotek SDH obcí v Libereckém kraji, spočívajících v nastavení základních principů účelnosti čerpání finančních prostředků Libereckého kraje, určených na činnost jednotek SDH obcí kraje s cílem sjednocení jejich základního vybavení.  Své odborné znalosti a 30letou praxí získané schopnosti i erudovanost v oblasti IZS a operačního řízení uplatňuje nejen v rámci svého pracovního týmu, ale je také především váženým partnerem pro kolegy základních i ostatních složek v rámci integrovaného záchranného systému v Libereckém kraji.

Medailí II. stupně byl oceněn Jiří Rýdl, starosta města Jablonné v Podještědí, za významnou práci při zajišťování a zlepšování podmínek IZS a krizové připravenosti Libereckého kraje, dále za významnou práci při přípravě na mimořádné události a za jejich realizaci. Starosta města Jablonné v Podještědí se dlouhodobě podílí na vytváření podmínek ke zvyšování odborné, technické i organizační připravenosti a akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, ale i na přeshraniční spolupráci s hasičským dobrovolným sborem v Lückendorfu. Významně se podílí na spolupráci s Policií ČR a ZZS na zajištění bezpečnosti občanů ve městě a v jeho okolí a dlouhodobě podporuje setrvání základních složek IZS na území města. Významným způsobem vytváří podmínky k prezentaci a propagaci HZS LK, ÚO Česká Lípa a trvale podporuje jeho činnost např. při organizování krajského kola soutěže v disciplínách TFA, krajského kola soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel apod.

Karel Boháč, aktivní dobrovolná činnost v SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Liberec, který medaili II. stupně získal za dlouhodobé, mimořádné a významné zásluhy o rozvoj požární bezpečnosti, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva a za příkladnou spolupráci s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje. Karel Boháč působil v řadách profesionálních hasičů od roku 1970, a to na různých pozicích tehdejší Okresní inspekce požární ochrany Liberec, později Okresní správy požární ochrany. Jako ředitel Hasičského záchranného sboru okresu Liberec byl v polovině roku 2000 pověřen ministrem vnitra přípravami vzniku Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, jako nové struktury profesionálních hasičů. Dne 1. ledna 2001 byl jmenován jeho prvním ředitelem. Své působení u profesionálních hasičů pak ukončil v roce 2005 po 35 letech s hodností plukovník. Významně se zasadil o vybudování nové požární stanice v Liberci a sídla současného krajského ředitelství v letech 1979 – 1992. Ani po skončení aktivní kariéry u HZS ČR hasiče neopustil. Je autorem publikace 150 let hasičů 1862 – 2012, publikace Liberečtí hasiči, autorem textů o historii hasičstva na území města Liberec a publikace Velká kniha o Liberci či publikace 110 let v Barvířské, a mnoha dalších odborných textů s hasičskou tematikou. Je také autorem několika výstav, např. výstavy u příležitosti 145. výročí první primátorské přehlídky či výstavy hasičských historických plesových pozvánek.

Za dlouhodobé a příkladné působení na pozici velitele stanice Raspenava byl medailí II. stupně oceněn npor. Josef Hanzl, Dis, velitel stanice v Raspenavě. Josef Hanzl je příslušníkem HZS ČR od 1. 4. 1989. Nejprve sloužil na stanici Liberec a po zřízení stanice Raspenava je od roku 1994 jejím velitelem. Je tak nejdéle sloužícím velitelem stanice HZS Libereckého kraje a zároveň jediným velitelem, který ji řídí od jejího počátku doposud. Zastupuje HZS Libereckého kraje v bezpečnostní radě a povodňové komisi ORP Frýdlant. Dlouhodobě se věnuje problematice činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a zejména jejich odborné přípravě, a to v rámci zásahového obvodu stanice Raspenava. Svůj volný čas aktivně věnuje činnosti jednotky dobrovolných hasičů obce Raspenava, kde předává své dlouholeté zkušenosti.

Medaile II. stupně byla udělena i plk. Mgr. Josefu Málkovi, vedoucímu oddělení IZS a služeb, který ji získal za dlouhodobou významnou práci pro oblast IZS v Libereckém kraji. Plk. Mgr. Josef Málek je dlouholetým příslušníkem HZS ČR a při HZS Libereckého kraje slouží bez mála 20 let. Během svého působení u sboru zastával funkce hasič, strojník, zastupující velitel družstva, vedoucí oddělení, ředitel odboru IZS a služeb a v současné době již několik let působí ve funkci vedoucí oddělení IZS a služeb. Významně se podílí na tvorbě a zužitkování grantů a projektů, a to i přeshraničních. Významně spolupracuje s oddělením KOPIS a KIS, je jedním z tvůrců pravidel pro vysílání SaP na místo mimořádné události.  V průběhu uplynulých let se velmi osvědčil nejen na pozici vedoucího oddělení, ale i jako řídící důstojník při nasazení v režimu řešení mimořádných událostí v Libereckém kraji, kterými byly zejména povodně či větrné smršti. Ve dnech svého volna je aktivním členem jednotky sboru dobrovolných hasičů v Raspenavě, kde přispívá svými znalostmi, schopnostmi i dovednostmi k činnosti této jednotky a zvyšování její kvality. Službu vlasti bere jako poslání.

HZS/Lucie Hložková