Při čarodějnicích opatrně, je sucho. V Liberci platí zákaz pyrotechniky i pouštění lampionů štěstí

29. 04. 2020 | 14:19

Blíží se konec dubna a s ním neodmyslitelně i pálení čarodějnic. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (dále jen „HZSLK“) řešil v posledních týdnech mnoho výjezdů spojených s pálením klestí, dřeva, biologického odpadu. Aby se během nadcházejícího víkendu neobrátila činnost HZS LK výhradně k hašení požárů, prosíme veřejnost, aby při pálení ohňů, a tedy i pálení čarodějnic, byla vždy dodržena základní pravidla z pohledu požární ochrany: 

Při výběru místa ohniště dbejte na to, aby se v jeho blízkosti nenacházelo nic dalšího hořlavého. Není vhodné oheň rozdělávat za silnějšího větru, protože jeho šíření se pak snadno stane nekontrolovatelným.

V dostupné vzdálenosti připravte hasicí prostředky (hasicí přístroj, zahradní hadice, lopata, písek)

Nikdy nenechávejte oheň bez dozoru.

Mějte při ruce vždy alespoň jeden nabitý a funkční telefon. Jakmile by došlo k nežádoucímu a nekontrolovatelnému hoření a hasební prostředky nepomohou, volejte co nejrychleji tísňovou linku 150 nebo 112!

Po skončení pálení proveďte v místě ohniště i jeho okolí taková opatření, kterými zabráníte jak znovurozhoření v ohništi, tak i rozfoukání zbylých uhlíků do okolí. Ideálně ohniště zalijte velkým množství vody, aby došlo k uhašení a ochlazení i těch nejspodnějších vrstev.

Ilustrační foto

Správní trest

Nad rámec základních pravidel pro fyzické, podnikající fyzické i právnické osoby (dále jen „FO“, „PFO“ nebo „PO“) dále upozorňujeme, že PFO a PO mají zákonnou povinnost předem oznámit územně příslušnému HZS kraje spalování hořlavých látek na volném prostranství. On-line formulář pro nahlášení pálení je dostupný přímo na stránkách HZS LK, eventuálně na běžné lince HZS LK – 950 471 100.

FO, PFO i PO mají striktně a za všech okolností zakázáno vypalovat porosty!

FO se nedodržením předpisů na úseku požární ochrany vystavuje uložení pokuty až do výše 25 000 Kč. PFO a PO může být uložena pokuta v návaznosti na její provozovanou činnost až do výše 1 000 0000 Kč. Uvedené částky jsou pokuty citované ze zákona a v žádném případě nezahrnují náhrady za vzniklou škodu.

archivní foto

Lidé si kromě silvestrovské noci zvykli i během jiných svátků a oslav dělat ohňostroje nebo vypouštět tzv. lampiony štěstí. S pyrotechnickými výrobky se musí vždy nakládat tak, jak určil jejich výrobce v návodě na použití, dále tak, jak stanoví právní předpisy a dále ještě navíc tak, jak stanoví lokální předpisy měst a obcí, popř. krajů. např. statutární město Liberec má platnou a účinnou vyhlášku č. 1/2019, která zakazuje použití pyrotechnických výrobků a lampionů štěstí na celém území statutárního města Liberec (dále jen „území Liberce“). Pyrotechnické výrobky lze na celém území Liberce používat pouze vždy 31.12. a 1.1. každého kalendářního roku. Lokální výjimka pro pyrotechnické výrobky po celý rok platí pro Rekreační a sportovní areál Vesec. Tzv. lampiony štěstí se na území Liberce nesmí vypouštět nikde a nikdy. Podrobnosti viz citovaná vyhláška.

HZS/Kateřina Štajncová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace