Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Hradčanský okruh cyklistům ukáže letiště, rybníky i čedičový kužel

03. 06. 2023 | 16:17

Pohodový výlet na kole kolem Hradčanských rybníků nabízí takzvaný Hradčanský okruh, jehož trasa představí výběr toho nejzajímavějšího, co je pro turisty k vidění v oblasti kolem bývalého vojenského prostoru Ralsko.

cyklo mad
Foto: Mad

Trasa začíná u informačního centra v Hradčanech, odkud míří na východ po značené trase podél soustavy Hradčanských rybníků. Po překonání silnice II/268 pokračuje přes Skelnou Huť a Hvězdov na Nový Dvůr. Po odbočce vlevo se po trase 3046 dojede do Mimoně a po trase 241 zpátky na Hvězdov a do Hradčan.

„Celá oblast je stále ještě z turistického hlediska spíš klidnější. Vzhledem k zajímavé přírodě je určitě vhodná pro návštěvníky, kteří jsou ochotni věnovat cestě více času a objevovat místní rostlinné a živočišné druhy,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Hradčany

Obec uprostřed lesů byla dlouhé roky vojenskou základnou. V minulosti se v okolí těžila železná ruda a zpracovávala se ve vysoké peci stojící přímo na hrázi rybníka Držník, jednoho ze soustavy Hradčanských rybníků. Dnes je obec rekreačním centrem, odkud lze putovat na řadu výletů pěšky nebo na kole. Popularitě Hradčan přispívá možnost koupání v Hradčanském rybníku. Vojenskou minulost připomíná letiště, které bylo vybudováno německou armádou v březnu 1945. Po válce jej využívala československá armáda, kterou nahradili přes odpor tamní posádky 22. srpna 1968 Sověti. Letiště bylo zrušeno v roce 1992 a dodnes se hledá jeho další využití.

Hradčanské rybníky

Ve vsi Hradčany začíná soustava rybníků. Hradčanský, po jehož hrázi vede silnice z Mimoně do Doks, se využívá ke koupání. Čtyři ostatní jsou součástí rezervace Hradčanské rybníky vyhlášené v roce 1967 na ploše 144,65 hektaru. Tuto oblast dříve intenzivně brázdila vojenská technika, která s výjimkou rybníku Držník poškodila všechny hráze. V současné době se vše obnovuje. V přilehlých rašeliništích, zamokřených loukách a lesích hnízdí hojně ptactvo – například čáp černý – a  vyskytuje se význačná vodní a rašeliništní květena. Z kriticky ohrožených druhů rostlin tu roste tráva odemka vodní, srstnatec plazmatý, ďáblík bahenní, rosnatka okrouhlolistá a kyvanka sivolistá. Průzkum na přelomu 80. a 90. let minulého století v letech prokázal výskyt 698 druhů motýlů – unikátem jsou trávníček, makadlovka a zavíječ pryskyřník.

Ralsko

Po pravé straně cesty se vypíná výrazná dominanta podještědské oblasti, čedičový kužel se skalnatými a suťovými svahy, skalními věžemi a pískovcovými bloky, vysoký 696 metrů. Na jeho vrcholu se tyčí zřícenina jednoho z nejstarších hradů v Čechách. Patřil mocnému rodu Vartenberků, kteří zastávali vysoké funkce v zemské správě ve 14. století. Sloužil jako strážní hrad a celnice na obchodní cestě do Lužice.

Mimoň

Od 13. století na místě dnešní Mimoně stávala tvrz, roku 1371 se připomíná městečko, které se stalo od 16. století městem. Nejcennější památkou je ranně barokní kaple Božího hrobu, dále kostel sv. Petra a Pavla a fara. Na obvodu města je několik roubených domů. Negativně se na rozvoji města podepsalo to, že se ocitlo v polovině 20. století na hranici vojenského újezdu. V té době zmizela velká část staré zástavby, polovina náměstí a zámek.

LK/Jan Mikulička