Na českolipské Slovance a Ladech se žáci už učí v nových odborných učebnách

09. 01. 2022 | 16:18

Několik nově přebudovaných odborných učeben mají v České Lípě od letošního roku díky dotačním prostředkům z Integrovaného regionálního operačního programu žáci na dvou základních školách, a to na Základní škole Šluknovská a na Základní škole Antonína Sovy. Ty uspěly se svými požadavky o finanční podporu z fondu EU.

cl
Foto z www.mucl.cz

Na Ladech září novotou učebna fyziky, chemie, jazyků a informatiky. Na Slovance šlo o modernizaci učebny chemie a fyziky, učebny zeměpisu a přírodopisu, a dále jazykové a počítačové učebny. Přestavba v obou případech probíhala v roce 2021 od srpna do cca poloviny prosince. Kromě nezbytných bouracích a stavebních úprav zahrnovala dodávku a instalaci moderního nábytku a dalšího vybavení včetně IT technologií pro výuku. Žáci se tak mohou těšit na řadu přínosných novinek, které pedagogům a žákům zpestří a zkvalitní výuku informatiky, jazyků i přírodních věd.

„Jsem velice rád, jak se to podařilo a děkuji všem, kteří se na tom podíleli,“ uvedl v prosinci ředitel ZŠ Šluknovská Radek Častulík, když si učebny, na jejichž modernizaci se město Česká Lípa finančně spolupodílelo, přišla prohlédnout také starostka Jitka Volfová.

Modernizace učeben ZŠ Šluknovská

Projekt zahrnoval jak stavební úpravy, tak dodávku veškerého vybavení do učebny chemie, fyziky, jazykové učebny a počítačové učebny, vybudování nového bezbariérového WC, drobné sadové úpravy v areálu školy. 

Stavební práce představovaly novou elektroinstalaci, výměnu podlah (podlahové krytiny) a další drobné úpravy související s instalací nového vybavení, jehož součástí kromě moderního nábytku jsou i interaktivní tabule a odpovídající výpočetní technika.  

Celková cena: 7 956 642,- Kč včetně DPH

Dotace: ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů, tj. max. 5 715 040,98 Kč z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), příspěvek města bude tedy činit zhruba 2,2 mil. Kč 

Modernizace učeben ZŠ Antonína Sovy

I zde projekt zahrnoval jak stavební úpravy, tak dodávku veškerého vybavení do učebny fyziky a chemie, zeměpisu a přírodopisu, jazykové učebny a počítačové učebny, ale i drobné sadové úpravy v areálu školy. 

Stavební práce v uvedených učebnách zahrnovaly novou elektroinstalaci, výměnu podlah (podlahové krytiny) a další práce související s realizací učeben a instalací vybavení, jehož součástí je i v tomto případě kromě nábytku také odpovídající výpočetní technika.

Celková cena: 7 789 827,- Kč včetně DPH

Dotace: ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů, tj. max. 5 561 067,69 Kč z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) , příspěvek města bude tedy činit cca 2,2 mil. Kč.

www.mucl.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace