Novoborská městská policie začínala před třiceti lety s pouty, kasrem a obuškem. První "stopětku" dostala až o rok později

20. 04. 2022 | 5:00

Nový Bor byl jedním z prvních měst v republice, které začalo formovat své strážníky ve sbor s názvem městská policie. Její vznik v tomto městě na Českolipsku se datuje k 1. dubnu 1992, městská policie ve městě tak pomáhá již 30 let. Vznik obecních policií umožnil zákon, který vešel v platnost s 1. lednem téhož roku.

NBmp
Třicet let ve službě. Nový Bor má v křesle ředitele MP zakládajícího strážníka. Foto z www.novy-bor.cz

Obecní policie v České republice je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly stanovené zákonem. Postavení obecní policie vymezuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Obecní policii zřizuje a ruší zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou. Působnost obecní policie vykonávají strážníci, kteří jsou v pracovním poměru k obci (nikoliv ve služebním poměru).

Začátky novoborské městské policie byly před 30 lety nelehké až úsměvné. K dispozici měla téměř nulové vybavení – pouta, kasr a obušek. První auto, Škodu 105, s potřebnou radiostanicí strážníci dostali až o rok později. „Začínali jsme v šesti lidech, postupně jsme se rozrostli do kolektivu o třinácti strážnících,“ řekl ředitel novoborské městské policie Jiří Zemanec. Ten je nejen jediným ze zakládajících členů, kdo může dnes vzpomínat na tyto okamžiky v uniformě, ale je rovněž po celých 30 let jediným ředitelem strážníků.

www.novy-bor.cz

Obrovský posun postupně nastal v technickém vybavení, strážníci začali využívat kamerový dohlížecí systém a změnila se i legislativa, která upravovala jejich kompetence. „Největšími změnami procházíme v posledních letech. Máme zrekonstruované prostory, vznikla stálá služebna pro styk s občany. Místo radiové sítě už máme digitální s využitím GPS, analogový kamerový systém jsme změnili na digitální a podstatně jsme ho rozšířili. Disponujeme rozšířeným vozovým parkem. Strážníci mají ve výbavě moderní zbraně, kvůli jejich bezpečnosti i lepšímu zaznamenání událostí mají osobní minikamery, pořídili jsme fotopasti či defibrilátory. Díky defibrilátorům a zejména profesionalitě zasahujících strážníků se nám podařilo zachránit několik lidských životů,“ vypočítal Jiří Zemanec.

Ale i to nejlepší vybavení by bylo k ničemu bez profesionální práce lidí, kteří u městské policie pracují. Ročně jim na telefonní číslo 602 840 784 zavolá zhruba 4,5 tisíce lidí, kteří buď potřebují pomoc nebo se na strážníky obrací s různými podněty a postřehy. Jako poděkování za práci jim proto vedení města spolu s vedením městské policie připravili slavnostní posezení v předvečer jubilea. Během něj se strážníci rozloučili s druhým nejdéle sloužícím kolegou Josefem Pavlasem, jemuž Novoborští po 29 letech v ulicích města neřeknou jinak než přezdívkou Krtek, a Andrejem Csókou, který jejich řady opustil po 27 letech.

„Za uplynulých třicet let se městská policie stala nezastupitelnou složkou bezpečnostního systému ve městě. Kromě dohlížení na dodržování zákonů a pořádku v ulicích se velkou měrou věnují prevenci. Významné jsou jejich projekty pro ty skupiny obyvatel, které patří mezi nejvíce ohrožené, jako jsou senioři nebo děti. Spolupracují nejen s policií, hasiči i záchranáři, ale také s vězeňskou službou nebo armádou,“ vyzdvihl činnost městské policie starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Foto: www.liberec.cz

Začátky Městské policie Liberec, musela se obejít beze zbraní i vysílaček

V krajském městě Liberci vznik prvního útvaru, který je podobný obecní policii, spadá už do roku 1991. Pod vedením pana Tlustého bylo v tomto roce ve službě 6 osob, zatím beze zbraní a vysílaček. Služebna na Soukenném náměstí.

1992 - velitelem je pan Sklenář a zřízení MP je přijato obecně závaznou vyhláškou města Liberce č. 4/1992 o zřízení Městské policie Liberec. Objevují se první služební zbraně - pistole ČZ vz. 83 ráže 9 mm.

1993 - ředitelem se stává Jiří Vacek. Přijato 60 strážníků, všem sloužícím strážníkům jsou zakoupeny služební zbraně, a to revolvery Colt King Cobra, Smith&Wesson a pistole ČZ 85. Začínají se používat neprůstřelné vesty při zásazích, spojení zajišťují radiostanice Motorola, nakupuje se a zasíťovává se PC technika, kupují se 4 služební vozidla. Přijata vůbec první koncepce MP Liberec se směnami, výkonem, operačním střediskem a organizační strukturou. Probíhá intenzivní výcvik střelecko-taktické přípravy. Stav strážníků byl cca 85 osob. MP se stěhuje do nových prostor na tř. Dr. M. Horákové.

www.novy-bor.cz, www.liberec.cz, lo

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace