Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Nový Bor připravuje stavbu bazénu i modernizaci koupaliště s odhadovanými náklady 120 milionů. Občané o tom rozhodli v anketě

15. 04. 2024 | 5:00

Novoborská radnice pokračuje v přípravě projektu venkovního víceúčelového bazénu v areálu místního koupaliště. Náklady na stavbu pětadvacetimetrového bazénu, dětského bazénu, vodních prvků, zázemí a terénních úprav se odhadují kolem 120 milionů korun.

Následně by se měla dočkat modernizace i zbývající část areálu s přírodním koupalištěm. Té bude předcházet architektonická soutěž, na níž zastupitelé města již vyhradili finanční prostředky z letošního rozpočtu. Pozemky v areálu koupaliště převedl jejich vlastník TJ Jiskra Nový Bor na město v roce 2021.

„Naší snahou je novoborské koupaliště z počátku minulého století, kde se dělaly desítky let jen nezbytné úpravy, posunout do 21. století. Spolu s dalšími projekty, které tu v nejbližším okolí chystáme jako například pokračování cyklostezky do České Lípy, novoborskou Amazonii či workoutové a dětské hřiště, bychom mohli tuto část města významně oživit,“ předeslal starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

ilustrační foto

O stavbě bazénu rozhodli obyvatelé města v roce 2019 ve veřejné anketě, v níž dostali možnost si vybrat ze sedmi investičních akcí tu, kterou pokládali za nejpřínosnější. Na základě výsledku ankety město iniciovalo jednání s vlastníkem pozemků na koupališti TJ Jiskra Nový Bor o možném umístění bazénu v jejich areálu. „Nejprve nám vyčlenili část v místě stávajícího kempu. Rozjeli jsme veškeré technické přípravy a v jejich průběhu nám TJ Jiskra nabídla převod pozemků v celém areálu vyjma tenisových kurtů a dvou menších objektů. Do vlastnictví jsme je převzali před třemi lety, původní plán se tak rozšířil o možnost modernizace i zbývající části areálu,“ vysvětlil Jaromír Dvořák.   

Kvůli finanční náročnosti a zachování možnosti koupání by měla modernizace celého koupaliště proběhnout ve 2. etapách. V té první je v plánu výstavba nerezového víceúčelového bazénu se 3 pětadvacetimetrovými dráhami, prvky pro vodní aktivity jako je například skluzavka nebo tobogán, odděleným bazénem pro nejmenší a malé děti. „Součástí by měly být také dva objekty při vstupu do areálu. Ve větším by měla být umístěná pokladna, toalety a sprchy, zázemí pro personál, strojovna a místnosti pro bazénové technologie. Ve druhém, na místě stávající pokladny, by pak měly být šatní skříňky, převlékací kabinky, bezbariérové sociální zařízení a sprchy,“ doplnil vedoucí odboru rozvoje města Jan Toms s tím, že kvůli svažitému pozemku bude třeba vybudovat železobetonovou opěrnou zeď okolo bazénu. Projekt počítá také s moderními a úspornými technologiemi či se zpevněním a zatravněním plochy.

„Odhadované náklady jsou zhruba 120 milionů korun. Pokud najdeme vhodný dotační titul, podáme žádost. Ale jsme ochotni stavbu financovat částečně z městského rozpočtu a na část si vzít úvěr. Město nyní žádný nemá,“ řekl Jaromír Dvořák.

V současnosti je projekt stavby bazénu ve fázi probíhající inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení. Pokud zastupitelé realizaci schválí, mohly by práce začít na sklonku roku 2025.

Investovat prvních zhruba 1,3 milionu korun do areálu koupaliště bude město ale již letos. „V rámci předprojektové přípravy jsme odhalili havarijní stav kanalizačního řadu. Musíme tak vybudovat přeložku, která je navržená po nové trase tak, aby vedla po městských pozemcích. Kvůli podzemní vodě bude po celé délce obetonovaná,“ upřesnil Jan Toms.

Ve druhé etapě, do níž se bude moci zapojit veřejnost, by měla projít proměnou i zbývající část areálu včetně betonového přírodního koupaliště. To by se mělo změnit na biotop. „Na tuto část chceme vyhlásit architektonickou soutěž, na níž již zastupitelé alokovali finanční prostředky z rozpočtu města. Výsledky vyhodnotí komise složená z odborníků. Studie následně představíme obyvatelům města, aby se k nim mohli vyjádřit. Jejich připomínky a návrhy pak chceme zapracovat do projektové dokumentace. Cílem je, aby Nový Bor měl nejen moderní koupaliště, ale aby jej také lidé hojně využívali,“ dodal Jaromír Dvořák. 

převzato z www.novy-bor.cz