Poutní areál v Horní Polici je národní kulturní památkou. Patří k nejcennějším barokním památkám v kraji

24. 07. 2022 | 14:24

Jak už jsme informovali, na další etapu obnovy poutního areálu Navštívení Panny Marie v Horní Polici na Českolipsku přidá Liberecký kraj 1,3 milionu korun. Jde o jeden z projektů obnovy památek, na které letos Liberecký kraj rozdělí v individuálních dotacích 13,8 milionu korun.

hornípolice2
Foto: Mad

V Horní Polici jsou peníze určené na sanaci a zabezpečení severního křídla ambitu a související sanaci vnější římsy, řekl ČTK mluvčí krajského úřadu Jan Mikulička.

Poutní areál v Horní Polici patří k nejcennějším barokním památkám v Libereckém kraji, od roku 2017 je národní kulturní památkou. Vznikl na místě husity vypáleného gotického kostela. Podle legendy byla v roce 1523 na břehu Ploučnice nalezena soška Panny Marie, zbožné ruce ji vytáhly z vody a darovaly zdejšímu kostelíku. Soška byla brána jako nebeský dar a lidé se jí přicházeli poklonit. Dnes je součástí hlavního oltáře a místo jejího vylovení z řeky připomíná mariánský sloup. Současnou barokní podobu získalo poutní místo při přestavbě na přelomu 17. a 18. století.

Ještě před pár lety byl areál v havarijním stavu, v roce 2020 dokončili první etapu jeho obnovy za více než sto milionů korun. Rekonstrukcí tehdy prošel kostel, zvonice, věžičky ambitů i exteriér. Na obnovu areálu, se církvi podařilo získat evropské dotace, které pokryly většinu nákladů. Podle administrátora farnosti Stanislava Přibyla byla rekonstrukce areálu nezbytná. "Když se odkryly konstrukce, ukázalo se, že je to víc než v havarijním stavu. Tak můžeme říci, že jsme to nejen zkrášlili, ale především zachránili," poznamenal.

Kostel má obnovené krovy, nové střechy, fasády, zrestaurovaná okna a dveře i barokní odvodňovací systém. Zrestaurované jsou hlavní oltář z roku 1696 a dva boční oltáře v hlavní lodi, kazatelna a baldachýn, pod nímž původně leželo tělo římské mučednice sv. Kristýny. Obnovou prošly nástropní malby, štuková výzdoba v hlavní lodi kostela a restaurátoři obnovili i balustrády na kůru a emporách a také varhany z roku 1712. Do opravené zvonice zavěsili tři nové zvony.

Už na první etapu dal Liberecký kraj 2,5 milionu korun ze svého rozpočtu. "Jedná se o zcela výjimečnou sakrální památku, kdo měl možnost vidět proměnu, kterou prošlo toto poutní místo již v první etapě, musel žasnout. Cílem je dokončit celý areál," řekla náměstkyně hejtmana pro kulturu a památkovou péči Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).

čtk

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace