Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Závěr festivalu Jablonecké tóny se uskuteční v pátek 13. září na vodní hladině přehrady

11. 09. 2019 | 10:01

V pátek 13. září se koncertem na mole jablonecké přehrady rozloučí letošní festival Jablonecké tóny. O slavnostní tečku se postarají dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! a soubor Musica Florea pod dirigentskou taktovkou Marka Štryncla. Společně provedou oratorium Georga Fridricha Händela Mesiáš. Koncert začíná ve 20 hodin. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí.

Iuventus, Gaude!
Dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude!

Vybrané části oratoria přednese 53 dětí koncertního sboru Iuventus, gaude! z jablonecké základní umělecké školy a umělecký doprovod zajistí soubor Musica Florea, který patří ke světové špičce v tzv. poučené interpretaci na dobové hudební nástroje. Provedení bude řídit jeho umělecký vedoucí Marek Štryncl,“ uvádí Vít Rakušan, ředitel Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou, která závěrečný koncert organizuje.

Nejznámější Händelovo oratorium je velmi rozsáhlé a trvá bezmála dvě hodiny. Na koncertě však zazní jen jeho části. „Oratorium je složené z árií, recitativů a sborových částí. Celé jsem pečlivě prošel a vybral celkem devět částí pro sbor,“ vysvětluje sbormistr dětského sboru Tomáš Pospíšil. A tak posluchači na koncertě uslyší předehru, mezihru a několik árií, které vybral Marek Štryncl, dirigent souboru Musica Florea. „Vše jsme sestavili tak, aby celková produkce trvala cca 50 minut a byla pro posluchače vzhledem k prostředí atraktivní,“ říká Pospíšil.

Jablonecký sbor se na koncert připravoval na týdenním soustředění. „Dva dny s ním pracoval také dirigent Marek Štryncl, který dotvářel umělecké pojetí v duchu původní interpretace. Jeho živý a tvořivý přístup byl pro děti velikou školou. Zadostiučiněním pro mě je, že si děti Händelovo dílo skutečně zamilovaly a na provedení se těší nejen kvůli setkání se špičkovými umělci,“ dodává Tomáš Pospíšil.

Překvapivá a slavnostní bude také dramaturgie večera, pokud bude účinkujícím počasí přát a koncert proběhne na vodní hladině. Jestliže bude pršet, přesune se celé dění do kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí. „Ať už se koncert odehraje na vodní hladině, což si všichni moc přejeme, nebo v prostorách kostela na Horním náměstí, jistě to bude nevšední zážitek. Důstojnější tečku jsme si na závěr festivalu Jablonecké tóny nemohli přát,“ předesílá náměstek jabloneckého primátora David Mánek, který nad celým festivalem drží záštitu.

Páteční koncert na mole jablonecké přehrady bude posledním z nabídky letošního hudebního festivalu Jablonecké tóny, který volně navazuje na projekty Město plné tónů a Rok české hudby. Cílem festivalu bylo od května do září oživit ulice Jablonce nad Nisou hudbou různých žánrů. Koncerty se konaly převážně na Mírovém náměstí a letní scéně Eurocentra, a to vždy ve středu, čtvrtek a v neděli, úterky patřily varhanním koncertům v jabloneckých kostelích.

Hlavním organizátorem festivalu Jablonecké tóny je statutární město Jablonec nad Nisou, spoluorganizátory jsou Eurocentrum, Jablonecké kulturní a informační centrum a Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou. Finančním partnerem projektu je společnost KBS Security. Více informací najdete na www.jablonecketony.cz.

Georg Friedrich Händel (23. 2. 1685, Halle nad Sálou - 14. 4. 1759, Londýn), barokní německý hudební skladatel. K významným dílům patří: Esther, Mesiáš (Messiah), Alcina, Acis and Galatea, Concerti Grossi, Op. 3 a další.

Oratorium Mesiáš složil G. F. Händel v roce 1741 na anglické libreto Charlese Jennese vytvořené na základě biblických textů. Poprvé bylo oratorium provedeno v irském Dublinu 13. 4. 1742; londýnská premiéra se uskutečnila o necelý rok později. V českých zemích byl Mesiáš poprvé proveden v Mozartově úpravě v Praze roku 1804. Händel napsal oratorium pro nevelký sbor a orchestr s volitelným nástrojovým obsazením. Postupem času procházelo mnoha úpravami, aby bylo možné provedení také v menším měřítku. V minulém a tomto století se hudebníci vrací k původní Händelově podobě, téměř úplná verze vyšla u nás na gramofonové desce už v roce 1928.

Soubor Musica Florea vznikl roku 1992 jako jeden z prvních výrazných počinů na poli stylově poučené interpretace hudby v České republice. Založil ho violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Členové souboru hrají na originální nástroje nebo jejich kopie. Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální skladby symfonické, operní a oratorní od počátků baroka po 20. století. Více na www.musicaflorea.cz.

Dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! byl založen v září 2005 při Základní umělecké škole v Jablonci nad Nisou. Sbormistrem je Tomáš Pospíšil. V roce 2015 byl sbor pozván na prestižní festival Pražské jaro, na kterém vystoupil se svým repertoárem. Více na www.zusjbc.cz/iuventus-gaude-1/o-sboru

TZ/Adéla Říhová