Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Obětem otravy z frýdlantské nemocnice vyplatili bolestné, dva pacienti šli cestou mimosoudní dohody 

23. 06. 2020 | 11:11

Rok a půl od případu otravy ve frýdlantské nemocnici se poškození dočkali bolestného. Jedná se o dva pacienty, kteří své nároky uplatnili v mimosoudní dohodě s nemocnicí a její pojišťovnou. Uvedla to společnost Vindicia, která tyto klienty zastupuje. Původně odložený případ byl navíc znovu otevřen a pátrá se po viníkovi otravy.

nemFr2
archivní ilustrační foto Artur Irma

 

Bolestné zaplatila pojišťovna v rámci pojištění majetku a odpovědnosti nemocnic. „Klienti odmítli původně navrženou částku a jen na bolestném získali dvakrát vyšší. V současné době se zpracovávají posudky na ztížené společenské uplatnění a psychickou újmu, lze tedy čekat, že odškodnění ještě poroste. Nehody se stát mohou, nicméně zásadní je, aby nemocnice vždy přijaly odpovědnost a pacienty adekvátně odškodnily,“ uvádí Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. Společnost zastupuje dva z devíti poškozených. Podle jeho slov existuje předpoklad, že bude mít otrava dopady i na další život pacientů.

"Cítím úlevu, že jsme se konečně dočkali nějaké satisfakce, kterou představuje bolestné ve výši několika desítek tisíc korun. Rozhodně se nám vyplatilo o nároky bojovat. Nyní se nabízí otázka, jaké budou další kroky. Jsem přesvědčen, že máme nárok i a na odškodnění za prožité psychické útrapy. Následky otravy se dotkly jak nás, tak i našich blízkých, kteří o nás měli strach. Jako podnikatel jsem také na poměrně dlouhou dobu přišel o možnost vydělávat, proto bych považoval za adekvátní mít kompenzovaný i ušlý zisk," říká pacient Karel Šípek, který v nemocnici původně podstoupil plánovaný zákrok.

Zákon na podobné případy pamatuje

„Každá nemocnice musí mít ze zákona pro případ škody způsobené v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb uzavřeno pojištění, a to v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jej mohla taková odpovědnost postihnout,“ informuje Jan Strnad z advokátní kanceláře Vilímková Dudák & Partners. Nárok na náhradu škody vznikne v případě, že je pacientovi poskytovatelem zdravotních služeb způsobena škoda na zdraví, která je v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním poskytovatele zdravotních služeb nebo osob, které jeho jménem zdravotní služby poskytují. Protiprávní jednání v těchto případech spočívá zejména v postupu non lege artis, ať už tedy úmyslném nebo nedbalostním jednání. „Samotná výše odškodnění je pak otázkou individuálních okolností daného případu, závažnosti poškození zdraví a trvalých následků. Je také třeba říci, že většina těchto kauz končí spíše mimosoudním vyrovnáním než soudním sporem. Obecně však finanční odškodnění u nás bohužel nedosahuje takových částek, jako v jiných vyspělých státech,“ konstatuje Strnad.

Případ byl znovu otevřen

Původně policie informovala o odložení případu, protože nebyl zjištěn konkrétní pachatel. „Případ se podařilo znovu otevřít a po viníkovi se tak dále pátrá. I to může být pro odškodnění důležité,“ říká Beck.

K otravám došlo ve frýdlantské nemocnici v listopadu 2018. Devět pacientů, kteří byli hospitalizováni především kvůli déle plánovaným zásahům, jevilo příznaky otravy, potýkalo se se selháním orgánů a šokovým stavem.

O společnosti Vindicia

Vindicia pomáhá poškozeným získat adekvátní odškodnění, a to především v případech úrazů, které vznikly jako následek dopravních nehod, pracovních úrazů na pracovišti, úrazů ve školách nebo sportovištích, či kvůli nedostatečné lékařské péči. Firma spolupracuje s prověřeným týmem právníků a soudních znalců v oboru nemateriální újmy na zdraví, kteří vyhotoví znalecké posudky. Klienti neplatí žádné vstupní náklady, služby Vindicie jsou tak dostupné všem. Společnosti klient zaplatí určitý podíl z částky až v případě, že pro něj společnost odškodnění úspěšně vymůže.

TZ  společnosti Vindicia