Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

V novém hrádeckém Domově seniorů se zabydlují první klienti. Během července se tam nastěhuje deset lidí

05. 07. 2024 | 10:18

Domov seniorů v Oldřichovské ulici v Hrádku nad Nisou v pondělí 1. července zahájil ostrý provoz. Nové sociální zařízení tzv. na zelené louce postavilo Město Hrádek nad Nisou za čtvrt miliardy korun. Během měsíce by se tam mělo nastěhovat prvních deset klientů.

hrádekDDx
Objekt DD v Hrádku nad Nisou. Zdroj: X/Hrádek nad Nisou

„My jako město jsme měli na starosti výstavbu Domova seniorů, aktuálně už přechází pod správu Libereckého kraje, který jej bude provozovat,“ říká starosta města Pavel Farský s tím, že výstavba trvala pouze rok a půl. „Musím poděkovat všem, kteří se na jeho stavbě podíleli. „Od prvotního nápadu Pepy Horinky, po vstřícné jednání našich i krajských zastupitelů, až po naše zaměstnance, kteří měli celý ten proces výstavby na starosti. Jmenovitě vedoucímu Odboru investic a správy majetku Jiřímu Palasovi, vedoucí Stavebního odboru Iloně Liškové nebo teď už bývalé zaměstnankyni úřadu Janě Davidové z Odboru dotací, rozvoje města a kultury. Zapomenout ovšem nesmím na společnost Energy Benefit, která nám pomáhala s vyřizováním dotací a s projektovou dokumentací, libereckou pobočku Centra pro regionální rozvoj, poskytovatele dotací, zhotovitele stavby Sdružení Domov Hrádek EMH stavební CZ a Auböck, s.r.o., a na další.“

Liberecký kraj bude Domov seniorů provozovat a po pěti letech jej převezme do svého vlastnictví. Zatím je organizačně součástí Domova důchodců Český Dub, příspěvkové organizace. „Zájemci o některou z poskytovaných služeb mohou stále podávat žádosti,“ uvádí pověřený pracovník Domova důchodců Český Dub pro pracoviště Hrádek nad Nisou Ivo Ivanov. „U žadatelů stále realizujeme sociální šetření, jehož prostřednictvím posuzujeme zdravotní stav žadatele, jeho sociální situaci atp. Rozhodnutí o umístění žadatele do zařízení pak bude v kompetenci přijímací komise. V průběhu července plánujeme přijmout zhruba deset klientů do oddělení domova pro seniory,“ dodává. Ubytovat se Domě seniorů může celkem až 36 lidí ve věkové skupině 65 plus.

Od 1. června v Domově seniorů pracuje 14 zaměstnanců. „Jedná se o mne, zástupce ředitele, dvě sociální pracovnice, personalistku, vrchní sestru, všeobecnou sestru, dvě pracovnice prádelny, dvě pracovnice úklidu, tři pečovatelky a o pracovníka údržby. Nábor zdravotních sester a pečovatelek stále probíhá,“ upřesňuje ředitel. Na přelomu září a října se plánuje otevření oddělení Domova se zvláštním režimem a počátkem příštího roku odlehčovací služby.

převzato z www.hradek.eu