Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Revitalizace Liebiegova paláce jde do finále. Stará budova se vylupuje do nové krásy a řemeslníci stále odhalují nová překvapení

Když se v srpnu 2020 slavnostně poklepávalo na základní kámen revitalizace Liebiegova paláce, bylo slunečno. Možná i proto měli účastníci poklepu dobrou náladu a hýřili optimismem. Po letech úvah, shánění dotací a pořádání výběrových řízení se věci kolem využití paláce, který po odchodu Oblastní galerie v Liberci roku 2014 zel prázdnotou, konečně daly do pohybu fyzicky a nejen na papíře.

Největším zásahem revitalizace bylo obnovení prostoru bývalé oranžerie.
Největším zásahem revitalizace bylo obnovení prostoru bývalé oranžerie.

O tom, k čemu pomalu chátrající budovu využít, se začalo diskutovat již v roce 2010, kdy bylo o stěhování Oblastní galerie rozhodnuto. Z několika možných variant zvítězila myšlenka vytvořit z Liebiegova paláce mezigenerační multifunkční komunitní centrum.Exkurze je v plném proudu.V roce 2017 soutěž na projekt vyhrála architektonická kancelář Masák a Partner, mající opravdu impozantní seznam referencí v tomto oboru. Jan Brejcha, hlavní architekt projektu, v návrhu zohlednil nejen zachování historických prvků, ale zároveň vyzvedl původní architektonické řešení napravením škod vzniklých necitlivými zásahy v průběhu druhé poloviny 20. století.Vnitřní trakt.Odmyslíte-li si stavební nepořádek, tak rekonstrukce dvorany Liebiegova paláce je prakticky dokončená.Zakázku na náročnou komplexní revitalizaci celého areálu včetně zahrad za tehdy plánovaných 203,5 milionu korun (evropská dotace měla uhradit 164,7 milionu korun) získalo sdružení CL-EVANS, Metrostav. Hotové dílo mělo být investorovi předáno za dvacet měsíců. Takže další z pravidelných exkurzí pořádaných pro média, která se shodou okolností konala tento týden, byla uspořádána v době, kdy měla být revitalizace podle původního plánu dokončena a stavba již předána městu.TerasaZde vznikne volnočasová louka.Místo toho jsme se prošli po stavbě v hrubých rysech sice hotové, ale nacházející se ve fázi realizace odborných prací, kterých zde, jakožto na historickém objektu, zbývá dodělat požehnaně. K tomu, co je vidět na stavbě, je nutné připočítat komponenty roztroušené po různých dílnách. Termín předání stavby zadavateli, tedy statutárnímu městu Liberec, je momentálně naplánován na 25. října tohoto roku a částka se po několikerém zvýšení ustálila na snad již konečné cifře 264 milionů korun.Podlahy třetího patra budou prkenné.V kontextu vzniklých problémů znějí skoro prorocky slova Tomáše Kafky, obchodního ředitele firmy CL-EVANS, který na slavnostním zahájení revitalizace žertoval: „Mluvíme tady o centru aktivního života a o vhodnosti tohoto názvu. Já myslím, že minimálně ty následující skoro dva roky to bude pro účastné lidi hodně aktivní život. Ode dneška jsme jeden tým a máme stejný cíl a věřím, že až se tady za těch dvacet měsíců sejdeme, budeme ještě schopni se toho aktivního života také účastnit.“ (Viz obrazová reportáž GENUS.CZ)Světlík nad bývalou reprezentativní koupelnou.Současný raketový nárůst cen vstupních surovin a nedostatek pracovníků stavebních profesí se do prací na paláci naštěstí nepromítl, a to hned z několika důvodů. „Hrubé práce, náročné na materiál, jsou již hotové. Nyní přicházejí na řadu řemesla a umělecká řemesla s velkým podílem specializované práce, což není parketa pro běžné stavební dělníky. Nemáme ani problém s navyšováním cen stavebních materiálů. Pokud tu vznikají vícepráce, je to způsobeno stářím objektu,“ vysvětluje technický specialista libereckého magistrátu Jan Lajksner.Vrchní část bývalé oranžerie a budoucí kavárny.S tím, jak rostla cena (většinou vlivem odhalení skutečností, které v době přípravy projektu nebyly známy), bylo nutné znovu zformulovat žádost o dotaci. Na výsledek se s napětím čeká, protože, jak poznamenává Radka Loučková Kotasová, náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace: „Myslím, že o dotaci nepřijdeme, otázkou je, v jaké výši bude podpořena. Očekáváme, že stavba bude celkově stát 264 milionů korun a pevně doufáme, že 220 milionů korun bude tvořit dotace. Žádost je ale stále v hodnocení, probíhají standardní postupy. My děláme vše pro to, abychom vysvětlili všechny souvislosti a budoucí funkce domu, co bude nabízet a poskytovat.“Kdysi oranžerie, pak holá stěna, dnes Kavárna.Pohled zevnitř. Skla měla být původně všechna s plastickým vzorem, ale to by nebylo vidět ven, což je pro matky s malými dětmi důležité. Tolik tedy k současnému stavu věcí. Nutno říci, že to, co je nyní hotové, vypadá velmi dobře a i v této fázi je vidět řada zajímavostí i podivností, kterými palác přímo hýří. K nesporným zajímavostem patří prosvětlovací světlíky procházející několika patry. Po pravdě řečeno, právě tyto světlíky projektantům a stavařům pořádně zatopily, protože při jejich rekonstrukci bylo nutné na jednu stranu vyhovět současným požárním normám a na stranu druhou zachovat jejich původní vzhled.Světlovodný světlík.Světlovody jsou vybavené i místnosti horního patra paláce.Zajímavou změnou asi vůbec nejvýraznější je realizace prosklené kavárny. Mluvit o změně ale není zcela přesné. Svým způsobem se jedná o návrat k původnímu řešení, kdy v místě právě dokončované kavárny bývala za Liebiegů oranžérie. V době, kdy v paláci sídlila galerie, byla okna zazděna, prostor byl rozdělený na dvě patra a zastavěný místnostmi. Tyto úpravy byly vybourány a podle nalezené dobové obrazové dokumentace vznikl prosklený vzdušný prostor jako stvořený pro kavárnu. Zároveň tu nově bude jeden ze vstupů do objektu.Jeden ze stropů a obložení oken druhého patra.Ve druhém patře, kde na sebe navazující místnosti tvoří tak zvanou enfiládu, byly velmi nákladně opraveny štukové stropy s výmalbami. Změnou prošla i barevnost objektu, a to nejen vnější, ale i vnitřní, kde výmalba imitovala kazetové obložení a byla tedy hodně tmavá, což bylo pro moderní použití zavrženo a stěny dostanou světlý odstín laděný do karamelova. Názory na barevnost se vyvíjely ještě během rekonstrukce. Například v naší minulé obrazové reportáži se dočtete, že, cituji „Fasáda již nebude růžová a bílá, ale vrátí se jí původní barvy, kterými byly bílošedá, zelinkavá a šedá.“ Tato myšlenka byla nakonec opuštěna a fasáda má barvu, jakou vidíte na fotografiích.Rohové segmenty nebyly štukové, ale vyrobené jako výmalby napnuté v rámu. Ke kuriozitám patří objevení honosné liebiegovské koupelny, na kterou se přišlo až během budování počítačové učebny, kterou tam umístil projektant. Při otloukání omítky odhalené malby s lázeňskými motivy byly zrestaurovány a stanou se ozdobou místnosti. Prosklení bude čiré, modré a žluté.Detail výzdoby bývalé koupelny, dnes počítačové učebny.I v této fázi prací se občas objeví také kuriozity, svým způsobem záhady. V přízemí na sebe navazují dvě místnosti s bohatě zdobenými stropy. Strop té první je štukový, ale natřený tak, aby imitoval vyřezávané dřevo. Bohatě zdobený strop má i druhá místnost. Na rozdíl od místnosti první je zde strop dřevěný, natřený tak, aby vypadal jako štukový. Inu, rozmary mocných jsou různé, kdysi i dnes.Restaurátorské práce na štukovém stropu imitujícím dřevo.Ve druhé místnosti je zdobený dřevěný strop, původně natřený tak, aby vypadal jako štukový.Průčelí paláce nově zdobí nápis Liebieg, který vystřídal nápis Galerie. „Byly dva názory. Nedávat sem buďto nic, nebo připomenout Liebiegy, kteří město ve své době formovali. Nakonec zvítězil názor, že Liebiegové si zaslouží, aby zde jejich jméno figurovalo. I z toho důvodu, že objekt má zatím velmi dlouhý oficiální název a bylo by dobré mu dát i název stručný, jednoslovný,“ objasňuje genezi zrodu textu Jan Lajksner.Průčelí paláce nově zdobí stručný vzkaz: "LIEBIEG".Předpokládá se, že budova začne sloužit svému novému účelu začátkem léta příštího roku. Jak bylo řečeno, město by mělo hotovou stavbu převzít letos na podzim, konkrétně 25. října. Tři dny nato oslavíme Den vzniku samostatného československého státu. Představení ještě nezabydleného Liebiegova paláce by mohlo být magnetem oslav. „Zatím jsme o tom ještě nemluvili. Já stále doufám, že se to podaří předat i dřív, ale udělat zde nějakou akci u příležitosti 28. října, je určitě dobrý nápad,“ souhlasí Radka Loučková Kotasová. Tak doufejme, že to vyjde.Výmalba místností za Liebiegů imitovala kazetové obložení a byla hodně tmavá. Dnes mají místnosti světlý odstín laděný do karamelova.Text a foto Mad