Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Znovuotevření prvního vesnického orloje „Martina Chaloupky“ v Žibřidicích odstartuje rovněž novou éru muzea hraček a betlémů 

24. 11. 2023 | 5:00

Advent v Žibřidicích odstartuje znovuotevřením muzea hraček a betlémů. Akce láká na kulturní program pěveckých sborů, Mikuláše s čerty, doprovodným programem a znovuotevřením třetího českého orloje „Martina Chaloupky“ v Žibřidicích (části obce Křižany). Slavnostní zahájení provozu je plánované na 9. prosince.

orlojzibridice2
Foto Artur Irma

Orloj od roku 2008 zdobil v Kryštofově Údolí bývalou trafostanici. Otcem myšlenky vzniku orloje byl někdejší televizní technik a kameraman Martin Chaloupka, který zemřel v roce 2015. Poté, co jeho dceři Alici Chmelíkové obec neprodloužila smlouvu na provozování muzea betlémů, rozhodla se přemístit i orloj.

Orloj je v současné době osazen 14 pohyblivými figurami. Řezbované figury jsou dílem libereckého řezbáře Václava Plechatého, mechanická část orloje je z dílny Františka a Petra Budákových z nedalekého Machnína, Jiří Otmar vyrobil pohybovou mechaniku a kovářské prvky na orloji umělecký kovář Jan Nikendey.

Foto: Artur Irma

Projekt orloje a muzea v Žibřidicích odstartoval již v lednu 2023 výběrem vhodného místa pro orloj „Martina Chaloupky“, hledáním možností vhodné lokality a následnou přestavbou budovy hasičské zbrojnice a hospody v Žibřidicích, pro využití umístění orloje a muzea. Od května do července se prováděly stavební úpravy a rekonstrukce v místnostech určené pro budoucí muzeum. Práce byly prováděny Miroslavem Kodetem a Janem Smolíkem ve volném čase po práci bez nároku na honorář.

Dobrovolníci s Vilémem Růžkem a zaměstnanci obce pomáhali s přesunem exponátů. Na konci září se začalo s demontáží orloje v Kryštofově Údolí a přípravě hasičské věže v Žibřidicích pro opětovnou instalaci.

Autor figur Chaloupkova orloje Václav Plechatý na archivním snímku.

„Byla to pro mě výzva přestavět část hospody na muzeum a rekonstruovat hasičskou zbrojnici pro využití a znovu zkompletování orloje. Kdysi byla tato náves středobodem místa spolu s farním areálem kostela sv. Šimona a Judy. Dnes má náves s přilehlým areálem potenciál být opět místem setkávání nejen místních. Navrácením společenského života do tohoto místa byla pro nás obrovskou výzvou a je možná důležitějším úkolem, než samotná záchrana historických budov, která ale musí následovat.“ říká k akci a záchraně zastupitel obce Miroslav Kodet, který měl na starost přesun s kompletací orloje pod správou obce.

„Doufejme, že letošní „Advent v Žibřidicích“ bude symbolickým začátkem, znovuzrozením a startem do života nás všech,“ říká k akci a záchraně zastupitel obce Jan Smolík, který vyjednal přesun orloje a muzea do správy obce.

Původní záměr byl umístit orloj do Humpolce. Sem, do svého rodiště, chtěl Martin Chaloupka orloj přesunout ještě za svého života v roce 2008. Další záměr byl a jednání byla v plném proudu přesunout orloj do Kunratic v Praze na jaře loňského roku. Podpora zastupitelů obce zachovat orloj a muzeum v regionu byla motivována tím, aby nakonec neskončil mimo Liberecký kraj.

„Mojí povinností je ctít odkaz tatínka, Martina Chaloupky, a lidí, kteří se na orloji v minulosti podíleli. Všem těmto lidem bych ráda vzkázala, že jejich jména budou na orloji „Martina Chaloupky“ zveřejněna“ říká k akci původní majitelka orloje Alice Chmelíková.

Zároveň jsme se rozhodli podpořit pomyslný start s místní komunitou sbírkou pro Eleonorku. V dubnu roku 2022 ­ bylo diagnostikováno vzácné genetické onemocnění SMA neboli spinální muskulární atrofie, typ II. I přesto, že byla nemoc diagnostikována relativně včas a byla zahájena neprodleně léčba zvaná genová terapie, čeká Eleonorku ještě nejasná a nelehká cesta k tomu, aby se jednou mohla sama postavit na nožičky a poznala tak, co znamená “stát nohama pevně na zemi”.

Příspěvek na sbírku pro Eleonorku je dobrovolný: Č.Ú: 310482420/0300

a více informací najdete na facebook události: (https://fb.me/e/4YBetINZy).

TZ/Miroslav Kodet a Jan Smolík, zastupitelé obce Křižany

Dole ve fotogalerii jsou záběry z instalace orloje od Artura Irmy a z muzea hraček a betlémů od autorů myšlenky přesunout expozici do Žibřidic.