Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Svatohubertská slavnost na Valdštejně se uskuteční tradičně 28. září

23. 09. 2019 | 8:05

Přijměte pozvání na osmý ročník Svatohubertské slavnosti, která se uskuteční v sobotu 28. září 2019 od 13:00 hodin na Valdštejně.

Svatohuberstská slavnost je určena pro nejširší mysliveckou a občanskou veřejnost všech věkových kategorií. Smyslem této slavnosti je osvěta a propagace myslivosti jako činnosti ve vztahu k volně žijící zvěři, spolková občanská aktivita udržující tradice a zvyky, které jsou součástí českého národního dědictví. Svatý Hubert je považován za patrona myslivců a po tomto světci je tato slavnost nazvána.

Akce bude zahájena na Valdštejně 28. září 2019 ve 13:00 hodin. Poté bude probíhat program skládající se z ukázek lovecké hudby, loveckých signálů a hlaholů. Dále bude následovat slavnostní pasování na myslivce po úspěšně vykonaných mysliveckých zkouškách. Uskuteční se prezentace šperkaře s prodejem jeho šperků, medailí a odznaků s loveckou tématikou. K vidění bude vystaven menší soubor obrazů s mysliveckou tématikou malíře Jiřího Židlického. Dále zde bude vyrábět a prodávat řezbář dřevěné šperky a doplňky s neobvyklým barevným rozsahem a specifickými obrysy. Bude představena ukázka různých druhů vábniček a vábení divoké zvěře. Populárně naučnou formou se předvedou ukázky plemen loveckých psů, představení loveckých dravců, včetně letových ukázek a vyhlášení nejlepších dětských výtvarných prací z mateřských škol. Celá akce bude doprovázena svitou Řádu Svatého Huberta. K poctě české myslivosti bude slavnost po 16 hodině zakončena Svatohubertskou mší v kostele Sv. Jana Nepomuckého na hradu Valdštejně.

Po dobu konání akce budou pro děti připraveny soutěže z mysliveckých a lesnických dovedností a znalostí. Bude se soutěžit v poznávání stromů, stop zvěře, preparátů a v dalších disciplínách. Splnění každého úkolu je potvrzeno do účastnické listiny a nakonec bude účast odměněna malým dárkem. Dále zde bude připravena výtvarná dílna, kde si děti budou moci z převážně přírodních materiálů vyrobit své dílko. V sálu hradu bude instalována výstava dětských výtvarných prací dětí s tématem „Les očima dětí“. Dále uvidíme ukázky práce se sekerou včetně hodu oboustrannou sekerou dle mezinárodních pravidel, i s možností vyzkoušení sekery návštěvníky. V době konání slavnosti je vstup do hradu od 12 hodin na Valdštejn zdarma. Občerstvení je zajištěno v předhradí.

Slavnost je pořádána městem Turnov - odborem životního prostředí, za pomoci, spolupodílení a účasti Českomoravské myslivecké jednoty Okresního mysliveckého spolku Semily, Klubu sokolníků, kynologů a vábičů, Mysliveckého sdružení Radeč a Valdštejn, Lesů České republiky, s. p., Lesní správy Hořice, Pěveckého sboru Antonín Dvořák, Loveckého kvarteta Valdštejn, Řádu svatého Huberta, Turnovských památek a cestovního ruchu, Hradu Valdštejn, Valdštejn občerstvení, Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Semilech, Mateřské školy Turnov – Mašov, Sboru dobrovolných hasičů v Turnově - Pelešany, Pivovaru Rohozec a dalších organizací a osob.

TZ/Jan Čihák