Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Budova jablonecké SŠ řemesel a služeb na Podhorské 717, Pandořina skříňka i Otesánek Libereckého kraje

28. 11. 2019 | 0:00

Dalších 60 milionů korun a páteřní komunikace do Harrachova a Polska, průjezdná ještě minimálně půl roku jen jedním směrem, to bylo hlavní sdělení mimořádné tiskovky Libereckého kraje, konané téměř  na den přesně rok po pádu zdi během budování centra odborného výcviku (COV) Střední školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou. Toto COV je jediným z osmi projektů první vlny programu dotovaného Evropskou unií, který dosud nebyl dokončen a který provázejí fatální problémy.  

Jablonecká SŠ řemesel a služeb vznikla v padesátých letech minulého století. Zpočátku poskytovala pouze teoretickou výuku a praxe probíhala přímo v jednotlivých podnicích. Teprve postupem času si vybudovala vlastní odborná pracoviště. Roku 1989 byl zkolaudován nový areál ve Smetanové ulici, kde je i domov mládeže. Žák SŠ řemesel a služeb nestojí na rohu ulice náhodou, ale naviguje příchozí na místo setkání.V současné době se zde vyučují dva studijní obory a sedm oborů učebních. V Podhorské ulici probíhal především výcvik oborů bižuterní a zlatnické výroby. V roce 2014 se začalo pracovat na plánech modernizace a bylo rozhodnuto, že zde vznikne jedno z osmi COV Libereckého kraje. Žáci budovu před dvěma lety opouštěli s perspektivou, že se sem výuka vrátí s letošním zahájením školního roku. Takovéto fotografie se staly již symbolem problémů přestavby. Je možné, že na stavu budov B a C školy se podepsal i velmi silný provoz a zvláště kamiony.Zakázku na stavební práce vysoutěžila firma BAK. Když se stavaři pustili do přestavby bývalého exportního domu z roku 1882 na špičkové COV, netušili, že otevírají jednu velkou Pandořinu skříňku. Příhradová konstrukce vypadá jako svérázné umělecké dílo.Před rokem (havárie byla zjištěná 26. 11. 2018) se totiž během rekonstrukce budovy B a C zhroutila část zdi v prvním a druhém patře a hrozila ztráta stability celé jedné části budovy. Proto byla od 13. prosince 2018 uzavřena ulice Podhorská a začaly práce na zajištění objektu. Sanace za 32 milionů korun provedl Metrostav od března do září letošního roku, kdy před budovou vyrostla ocelová palisáda a Podhorská se stala průjezdnou jen ve směru do centra. Budově na zdraví nepřidala ani loňská zima, bohatá na nadílku těžkého mokrého sněhu.Tisková konference probíhala opravdu na vysoké úrovni za účasti krajských radních, zástupců firmy BAK, ředitele školy a technického dozoru investora.V září se BAK na stavbu vrátil a postupoval již mnohem obezřetněji. Statik nařídil obnažit zdi na holé cihly, aby byl detailně zjištěn skutečný stav věcí. Jak byly omítky strhávány, objevovaly se nedostatky původní stavby i hříchy pozdější doby v takovém rozsahu, že postavily kraj před naprosto zásadní rozhodnutí, jak dále postupovat. Investice do uvedení budovy do stavu, který umožní pokračovat v původním záměru vybudování COV, byla totiž odhadnuta na závratných 60 milionů korun. Archivní foto z dubna 2016.V úvahu přicházely čtyři varianty:
1) Pokračovat v projektu podle scénáře operativně upravovaného (doprojektovávaného) podle toho, jaké skutečnosti ještě budou zjištěny během dalších stavebních prací. Jan Sviták, náměstek pro rozvoj dopravy, investic a veřejných zakázek Libereckého kraje, vysvětluje: "Podle toho, v jakém stavu se ta budova nachází, se totiž nedá dopředu úplně přesně projekčně další stavba připravit." Celková odhadovaná cena této varianty je 107 milionů korun.
2) Přesunout pracoviště do budovy A, což by přišlo na 116 milionů korun.
3) Strhnout budovy B a C, což by jednak znamenalo, že do stabilizace dosud investovaných 35 milionů korun by, lidově řečeno, vylétlo komínem, ale hlavně by musely být stabilizovány okolní budovy na stavbu školy navázané. To by znamenalo stavbu dalších opěrných zdí, nehledě na přeložky inženýrských sítí. Dalším negativním dopadem by byl vznik proluky, jejíž zaplnění a nové komerční využití by bylo vzhledem k lokalitě těžko představitelné a předpokládaná cena by přitom atakovala 170 milionů korun.
4) O asi padesát milionů levnější než bourání by byla prostá sanace, zabezpečení budovy před zřícením, její uzavření a zařazení mezi brownfieldy. Nové COV by bylo postaveno tak zvaně na zelené louce.
Interiér dodnes nese (nebo do rekonstrukce určitě nesl) stopy bývalé funkce budovy. Archivní foto z dubna 2016.Po chvílemi vášnivých debatách byla zvolena varianta první, a to nejen proto, že vlastně stále vychází nejlevněji, ale v první řadě kvůli zachování kontinuity výuky a fungování školy. Zbourání nebo prostá konzervace budovy by rovněž neprospěla vzhledu a fungování místa, kde by vznikl v budoucnu obtížně rekonstruovatelný vybydlený prostor. Radka Loučková Kotasová, členka rady Libereckého kraje pro rezort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, k tomu dodává: "Pravda, nejmenší finanční náročnost první varianty se ještě ukáže. Ale využíváme přiklepnutou dotaci (70,649 milionů korun) a neztrácíme čas." Stav budovy 25. listopadu 2019.Ztrácíte se v těch číslech? Je na čase zrekapitulovat, jak si projekt stojí:
Cena se po posledním zjištění stavu objektu B a C vyšplhala na 206 milionů korun, což je téměř dvojnásobek původního rozpočtu. Na stávající projekt (před havárií) bylo počítáno s částkou 103,85 milionu korun (z toho stavba měla činit necelých 82 milionů korun, vybavení COV 20 milionů korun a zbytek projektová dokumentace a další položky). Schválená dotace by uhradila 70,649 milionů korun.Stav budovy 25. listopadu 2019.Další náklady, které již byly, nebo ještě budou, jsou především tyto: sanace a stavba příhradové konstrukce 32 milionů, otloukání omítek necelých 10 milionů korun a již zmíněných dalších 60 milionů na dokončení projektu, které chybí. Jakub Syrovátka, pracovník oddělení investic a veřejných zakázek KÚLK, navýšení zdůvodňuje takto: "Stavba se bude muset řešit komplexně, protože původní projekt se zabýval jen prvním a třetím patrem a nikoliv celou stavbou. To ale není jediný důvod navýšení ceny. Během první havárie došlo k rozsáhlému poškození inženýrských sítí." Stav budovy 25. listopadu 2019.
Na původním projektu jako takovém se nic nemění. V nejbližší době bude vyhlášeno doplňující výběrové řízení na doplnění projektové dokumentace. Následně bude vyhlášeno výběrové řízení na doplňující stavební práce. Na to peníze ještě jsou. Finance na provedení prací bude nutné sehnat během této přípravné fáze. Kde bude Liberecký kraj hledat rezervy? Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, začíná pochopitelně ve svém rezortu, když vypočítává: "V oboru školství se počítá s úsporou na provozních věcech a dále chceme přeskupit některé investiční akce." Stav budovy 25. listopadu 2019.Ale to podle Jana Svitáka rozhodně stačit nebude. Připomíná, že: "Pakliže se nám podaří z rezortu školství uvolnit deset milionů, tak to již bude pro rezort problém, takže další cestou je hledání rezerv u projektů, u kterých se předpokládá, že napřesrok nebudou zcela profinancovány, mám na mysli například prostranství před KÚLK (liberecká náplavka), protože tam je předpoklad, že se ta stavba prodlouží.Stav budovy 25. listopadu 2019.Čas na čerpání dotace bude prodloužen do konce roku 2023. Nový optimistický odhad ale hovoří o možném otevření 1.9. 2021 s tím, že příhradová konstrukce podepírající budovu z ulice zmizí na přelomu jara a léta 2020 a Podhorská se opět stane obousměrnou. Stav budovy 25. listopadu 2019.Řecká báje praví, že se krásná Pandora při otevření skříňky tak vyděsila, že ji sice hned zavřela, ale všechny hrůzy stačily vylétnout a pod přibouchnutým víkem zbyla uvězněná jen naděje. Liberecký kraj se nezalekl a naději na nové uplatnění budově dal. Věřme, že to je správné rozhodnutí a další překvapení se již konat nebudou. Martin Kubáč, ředitel školy, na tiskové konferenci prohlásil, že již vidí světlo na konci tunelu a věří, že COV SŠ řemesel a služeb bude i přes neočekávané komplikace dobrou investicí do budoucna, což dokládá slovy: "Škola se vrátí na nové úrovni, bude se moci dále rozvíjet. Zde vyučované šperkařské a zlatnické obory jsou jedinečné tím, že jsou v republice unikátní a studují je zájemci z celé republiky. V současné době jde bižuterie i zlatnictví dopředu. Například minulý rok jsme otevřeli kompletně jednooborovou třídu zlatníků, což se nám dlouho nepodařilo a svědčí to o potenciálu oborů, které vyučujeme." 
Text a foto Mad