Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Hledáte školu? EDULK.CZ, největší "e-shop" na vzdělání v režii Libereckého kraje, je nově štíhlejší a přehlednější

13. 01. 2022 | 0:00

Srovnávat výběr školy s nákupem pračky nebo zahradní sekačky je drsné, ale široké veřejnosti určená sekce portálu www.edulk.cz opravdu funguje jako e-shop. Vyberete si typ školy, typ studia, lokalitu a další parametry a portál vám předloží nabídku. Vybíráte-li s rozumným předstihem, můžete si, na rozdíl od e-shopů, „zboží“ dokonce prohlédnout osobně. Kalendář aktualit hýří termíny dnů otevřených dveří. Ve finále on line vyplníte přihlašovací formulář…

Úvodní obrazovka.
Úvodní obrazovka.

Popravdě řečeno, výše popsané zatím nefunguje úplně ideálně a slavnostní představení nové verze portálu podle mého soudu proběhlo trochu předčasně. Nicméně bugy edulk.cz opravuje a bílá místa zaplňuje velmi intenzivně. „Je to na odpovědnosti ředitelů a ředitelek nebo jiných představitelů dotyčných organizací. Všichni získali administrační kód a můžou tedy svá data do systému zadat,“ podotýká k tomu Dan Ramzer, náměstek hejtmana pro řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.Z leva do prava: Jiřina Princová, ved. odboru školství, mládeže, tělových. a sportu, Dan Ramzer, náměstek pro školství, mládež, tělových., sportu a zaměstnanosti, Jakub Urban, tech. guru UVM interactive a Květa Šírová, admin portálu.Edulk.cz v novém kabátě byl spuštěný začátkem roku, v současné době ho školy a školská zařízení teprve plní informacemi a ne všichni jsou hotovi. Termín na to mají do konce ledna. Chápu ovšem, že v období, kdy vrcholí horečné řešení otázky, kam s ratolestí po základní škole (u oborů vyžadujících talentové zkoušky je dokonce pozdě), bylo třeba edulk.cz představit co nejdříve.Střední sekce úvodní stránky portálu.Edulk.cz není úplná novinka. Původní portál byl spuštěn již roku 2013 a svým způsobem šlo o průkopnický čin. Dan Ramzer to potvrzuje: „Není standardní, aby kraje poskytovaly takovouto výraznou metodickou pomoc. My jsme v tomto ohledu jeden ze čtyř nejlepších krajů v České republice.“ Jenže během let se portál stal informačně přetíženým a nepřehledným, toho se nyní chce kraj vyvarovat a zveřejňovat jen aktuální materiály. Další podmínkou byla co největší přehlednost, jednoduchost a intuitivnost nového prostředí.Spodní část úvodní obrazovky.Portál loni v transparentním výběrovém řízení vysoutěžila firma UVM interactive. Provozovatelem je  resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Libereckého kraje. Portál poskytuje informace všem školám a školským zařízením bez rozdílu zřizovatele a pochopitelně široké veřejnosti, která využije zejména servis týkající se výběru školy a přijímacích zkoušek. Pro pracovníky ve školství je edulk.cz známý pomocník a k jeho vývoji mohli říci své. V krátkém seznámení jsem se soustředil zejména na oblast určenou veřejnosti, tedy zajímavou hlavně pro lidi starající se o děti prakticky všech věkových kategorií, protože portál obsahuje informace i o zařízeních předškolní výchovy.Úvodní obrazovka Přehledu přijímacích řízení.V duchu svého určení edulk.cz obsahuje tři základní sekce: Management škol, Žáci a rodiče a Pedagogové. Předpokládá se, že uživatel bude využívat primárně tento rozcestník, a proto jsou některé položky menu sekcí shodné. Například všechny tři sekce mají Adresář škol. Na úvodní obrazovce dále vidíte nejnovější příspěvky, kalendář akcí a speciální místo je vyhrazeno pro Kariéru ve školství a Přijímací zkoušky. Pozor, ťuknout musíte na text Více zde, což může být na mobilu problém. Jinak je ovládání intuitivní a ergonomické. Dole je pak dle mého soudu spíš z estetických důvodů zduplikován Adresář škol a položka Volná pracovní místa, která zatím (?) odkazuje na stejné místo jako rubrika Kariéra ve školství. Zbývá bublina Kontakty na odbor školství, Projekty LK a Návody pro práci s EDULK.Vzorně připravený profil školy.Portál byl evidentně optimalizovaný spíš pro zobrazení na výšku, tedy pro mobily, na kterých má skladba menu překvapivě lepší ergonomii než ve verzi pro počítač a pro tablety, otočené na šířku. Týká se to zejména zbytečných duplikací některých menu, které při bližším zkoumání někdy celkem nepochopitelně obsahují trochu jinou strukturu podmenu. Například tři hlavní sekce jsou ve verzi pro PC jak v horní liště edulk.cz, tak v rozvinutém stavu pod ní, ale nabídka Managenet škol je v roletkovém menu horní lišty bohatší o položku Konkurzní řízení. Při zobrazení na mobilu není nabídka duplicitní, lišta Managementu škol se sice trochu nelogicky zobrazuje nad názvem menu, ale seznam položek je kompletní.Ne všichni jsou se zadáváním povinných údajů hotovi.Podívejme se, co nabízí sekce, která je pro veřejnost stěžejní, a to oddíl Žáci a rodiče. K dispozici jsou záložky: Přijímací řízení, Maturita, Sport a soutěže, Dotace a Adresář škol. Záložka Přijímací řízení je nyní asi nejdůležitější. Zájemce zde čeká opravdu kompletní nabídka všeho, co bude k rozhodování a podání přihlášky potřebovat. Dále zde jsou příspěvky seřazené od nejnovějších, a kalendář akcí, tedy vesměs pozvánky na dny otevřených dveří. Protože se nyní vše točí kolem přijímaček, netuším, zda je použitý filtr akce selektující.
V rámci záložky Přijímací řízení je do hejna nabídek schovaný poklad nikoliv ve zlatě, ale v Přehledu přijímacích řízení. Strukturou připomíná dále popsaný Adresář škol a funguje opravdu podobně jako e-shop. V základní nabídce zvolíte typ školy nebo školského zařízení a v nabídce rozšířeného vyhledávání můžete zadat i místo, formu studia a tak dále. Prostě super věc až na to, že zatím ne všechny školy zadaly potřebné údaje, ale to by do konce ledna mělo být napraveno.Příklad jedné ze záložek položky Detail.Škoda, že do budoucna jistě skvělý nástroj má problém ergonomický. Ikonky základních voleb vám přímo nezobrazí zadaný výběr, což by člověk čekal z jiných aplikací, ale volbu musíte potvrdit tlačítkem Vyhledat, umístěným rovněž nešikovně u řádku pro textové vyhledávání. To platí i pro rozšířené vyhledávání, které se navíc rozbalí až pod tímto textovým polem. Záhadou rovněž je smysl položky Obec, když v ní jsou uvedeny jen obce s rozšířenou působností, které mají své okénko vedle. Ale dále, tedy když jsou ze strany školy potřebná data zadána, funguje vše téměř dokonale. Vyberete obor, v rámci jeho popisu vás položka Kritéria pošle na web školy a položka Detail (totožná s ikonkou I) zobrazí přímo na webu edulk.cz stav, tedy zda lze podat přihlášku a další podrobnosti.
Jiřina Princová, vedoucí krajského odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, vyzvihuje i funkčnost portálu ve druhém kole přijímaček: "Neuspěje-li dítě v prvním kole, nemusí rodiče obvolávat jednotlivé školy, stačí navštívit edulk.cz a získají ucelený přehled o tom, kde jsou vypsána druhá kola a kolik bude přijato uchazečů." A konečně, kvůli neustálým změnám v podmínkách maturit byla a jistě i bude velmi žádána i položka Maturity, která je nyní zatím prázdná.
Adresář, rozšířená nabídka.Položka Adresář škol je i součástí zbylých dvou sekcí a funguje i jako samostatná sekce celého portálu. Zde se ukazuje úvodem zmíněná největší síla koncepce projektu, a to, že poskytuje informace o všech školách a školských zařízeních bez rozdílu zřizovatele všem, širokou veřejnost nevyjímaje. Jak bylo řečeno, vizuálně vypadá vyhledávací stránka podobně jako nabídka Přehledu přijímacích řízení včetně nešťastně umístěného tlačítka Vyhledat.
Vyhledávání podle kritérií zatím nefunguje zcela korektně, což je asi dáno tím, že datatbáze není zcela naplněná, viz screenshoty níže. U nalezených zařízení se v základu zobrazí kontaktní telefon a odkaz na web. To nejzajímavější je ale schováno pod položkou Detail. Zde se vám kromě základní charakteristiky školy otevře seznam oborů, stav přijímacích řízení, kontakty na vedení i seznam příspěvků, které škola na portálu publikovala.Adresář škol, použit rozšířený výběr parametrů okres Česká Lípa, dvou a tříleté učební obory... kontrola, viz další screenshot, bohužel ukáže, že edulk.cz zapomněl na školu v Novém Boru.Položka Sport a soutěže nebyla v době vzniku tohoto článku naplněna. Konečně je třeba vysvětlit, co dělá položka Dotace v sekci určené rodičům a žákům. "Dotace tam je pro rodiče proto, že řada z nich je angažována v různých klubech a spolcích," vysvětluje Jiřina Princová....atlasskolstvi.cz uvádí i další možnost.Sekce Management škol a Pedagogové jsou určené lidem takzvaně od fochu a jejich popis přesahuje určení tohoto článku. Dan Ramzer ovšem vidí v tomto širokém pokrytí různých zájmových skupin uživatelů velkou devizu, tvrdí: „Unikátnost portálu spočívá právě v tom, že má několik struktur a hlavně v něm existují takzvané garantované informace, což znamená, že jsou zaručené jednotlivými administrátory," a ještě dodává: "Druhou věcí, na kterou jsme pyšní, je to, že tam mohou vznikat uzavřená diskusní fóra.“
Do těchto fór se ale nemůže hlásit, ani je zakládat, laická veřejnost. Ale můžete se přihlásit k odběru newsletteru a novinky vám budou chodit přímo do mailu. Jak bylo řečeno, portál by měl být plně funkční do konce ledna a tak ještě stihne pomoci řadě rodičů i dětí s rozhodováním o dalším směřování. V Libereckém kraji je přes 15 tisíc pedagogů a zhruba 48 tisíc dětí. Když připočteme ještě jejich rodiče, je to zavazující uživatelská základna.

Text, foto a screenshoty Mad