Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci otevírá nové laboratoře určené především pro doktorandy a vědecké projekty

27. 10. 2022 | 0:00

Kdo se v době od loňského listopadu pohyboval po Husově třídě v Liberci, nemohl si nevšimnout záboru chodníku i parkovacích míst a několika jeřábů, operujících nad střechou budovy F2, tvořící jádro části univerzitního komplexu viditelného z ulice. Šlo o vestavbu nových laboratoří do čtvrtého patra. Včera odpoledne (26. 10. 2022) byly slavnostně otevřeny.

Dílo pro Fakultu umění a architektury (FUA) Technické univerzity v Liberci (TUL) realizovala První podještědská stavební. Součástí prací nebyly jen  ony laboratoře, ale i stavba nové střechy se světlíky, připravená na montáž fotovoltaiky, nové sociální zařízení a všeobecná oprava celé budovy. Zakázka byla vysoutěžena za 44,255 milionu korun, přičemž dostavba laboratoří přišla na 36 milionů korun (ceny jsou bez DPH). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo dotaci 12,5 milionu korun.Střecha dostala nové světlíky.Jádro laboratoří tvoří dva prostorné sály. Východní je plný nejrůznějšího strojního vybavení. Kromě na takovém místě očekávatelné pokročilé 3D tiskárny a 3D skeneru tu je mnoho zařízení, které by leckdo možná nehledal na fakultě, pracující především s vizemi a jejich zhmotněním ve virtuálním prostoru 3D programů. Jsou zde totiž stroje a nástroje pro manuální řemeslnnou práci s nejrůznějšími materiály, plastem a dřevem počínaje a betonem a ocelí konče. "Východní" sál je určený pro manuální práci na modelech a prototypech.Nechybí číslicově řízené strojní vybavení, jaké mívají prototypové dílny.Cílem je výrazně pomoci realizovat například prototypy, vzorky vyvíjených materiálů a tak dále. "Jak vidíte na příkladu práce studenta Ivo Loudy, je zde možné realizovat některé modely dokonce až v měřítku 1:1. Jde zejména o objekty, které jsou na pomezí architektury a výtvarného umění," dává příklad využití dílny Osamu Okamura, děkan FUA TUL.Někteří doktorandi potřebují pro své práce opravdu více místa."Máme instalováno asi 30 strojů, nástrojů a technologií s rozmanitým příslušenstvím. Hodnota tohoto vybavení přesahuje částku 2,1 milionu korun bez DPH," konstatuje IT technik Jan Suchomel, který má přístrojové vybavení nových prostor na starosti.Modely budov si fakulta připomíná své slavné architekty, ať již autory staveb nebo rekonstrukcí staveb historických.Západní sál vypadá zatím nezabydleně a před slavnostním otevřením patra zde byly k vidění jen stoly s občerstvením pro pozvané hosty a také pár ukázkových instalací studentů fakulty. Stěny olemované desítkami připravených silových a datových zásuvek ale napovídají, že do budoucna zde bude openspace poskytující dostatečný klid pro práci. "Je to tu projektováno na dvacet pracovišť. Předpokládáme totiž, že v každém ročníku bude pět doktorandů," upřesňuje děkan Okamura."Západní" sál brzy zabydlí přímo studenti doktorandského studia.V současné době studuje na Fakultě umění a architektury 225 studentů v celkem šesti studijních programech. Ve dvou doktorandských programech je 44 studentů. Jedním z nich je Výtvarné umění. Víc jak polovina studentů je dnes ve druhém programu, což je Architektura a urbanismus, který byl otevřen před dvěma lety a přestavba budovy F2 byla původně připravována v souběhu s jeho akreditací. Realizace stavby se poněkud zpozdila. Je tedy logické, že ateliér Karla Hubáčka, nacházející se o patro níže, během přechodné doby často praskal ve švech.FUA se věnuje také problematice výstavby udržitelných městských čtvrtí."Já mám velkou radost. Už se těším, až si sem nastěhuji svůj stůl a počítač a budu mít pro práci větší klid. Dosud jsme pracovali v provizorních podmínkách v ateliéru, kde se děla spousta dalších činností, a když se tam sešlo víc studentů a probíhala tam zároveň výuka, nebyly ty podmínky právě optimální," svěřuje se doktorandka Sára Šindelářová.Ze čtvrtého patra je dobrý výhled nejen na Husovu třídu."Ano, studenti trochu trpěli tím, že neměli dostatek prostoru a klidu. Problém byl i v tom, že my tu v budově F2 měli centrální knihovnu, která se po dobu přestavby také přestěhovala do ateliéru Karla Hubáčka, a tak se ten poměrně velký ateliér docela zmenšil, takže doktorandům nezbývalo dost místa zvláště pro rozměrnější instalace. Doktorandské studium běží naštěstí teprve dva roky, takže situaci šlo nějak zvládnout," potvrzuje potíže růstu děkan Okamura.Nové pracoviště nabízí netradiční výhledy po okolí.Z Husovy ulice celkem nenápadné vylepšení střechy sídla Fakulty umění a architektury by mělo mít nápadný dopad na další rozvoj fakulty. Alespoň si to slibuje děkan Okamura, když říká: "My si od rozjetí doktorandského studia slibujeme rozvinutí výzkumných projektů, protože doktorští studenti jsou podhoubím výzkumu každé fakulty, tam vznikají ty nejzajímavější podněty, nápady a spolupráce. Takže se těšíme, jak se budou zapojovat a třeba sami iniciovat různé výzkumné projekty, které sem budou přitahovat další lidi a týmy. Výsledky pak budeme aplikovat nejen v našem regionu, ale i v celém oboru."

Text a foto Mad