Hodně zeleně a málo aut, místo pro mezilidskou komunikaci, to je vize českolipského Škroupova náměstí podle mladého ateliéru M2AU

11. 06. 2020 | 0:00

OBSAHUJE VIDEO  Škroupovo náměstí leží prakticky v centru České Lípy a má velký potenciál, ale jeho vzhled již dlouhá léta připomíná spíš zanedbanou periferii. To vynikne zvláště ve srovnání s živou ulicí Jindřicha z Lipé, do které na východní straně náměstí ústí. V těchto dnech byl dokončen první krok k tomu, aby se to změnilo.

Lýdia Šušlíková, Linda Boušková a Filip Musálek, zástupci vítězného týmu M2AU.
Lýdia Šušlíková, Linda Boušková a Filip Musálek, zástupci vítězného týmu M2AU.

Škroupovo náměstí (MAPA) má v organismu České Lípy zvláštní postavení. Snad již od založení města zde stával kostel sv. Petra a Pavla. První zmínka o něm pochází z roku 1341, kdy se stal kostelem děkanským. Kromě hlavního oltáře měl devět oltářů postranních a určitou dobu byl pravděpodobně největší v severních Čechách. V kryptě kostela byli uloženi členové rodů majitelů panství. Za dobu své existence byl chrám několikrát rozšířen, pobořen, opraven...
Smrtící ránu kostelu zasadily až dva velké požáry České Lípy v letech 1787 a 1820. Po prvním, kdy na budovu spadla bokem stojící kostelní věž, se ještě uvažovalo o opravě, ale po druhém požáru byla ruina definitivně zbořena, mimo jiné i proto, aby obyvatelé získali stavební materiál na obnovu domovů, které lehly popelem. O historii kostela a náměstí se blíže dočtete například na www.bohmischleipa.cz, ale již výše uvedená fakta napovídají, že bude-li se náměstí revitalizovat, můžeme se dočkat lecjakého překvapení, ale k tomu se ještě vrátíme na konci naší reportáže. Škroupovo náměstí v České Lípě.Na místě kostela vzniklo náměstí, nazvané podle zde dodnes stojící školy (dnes DDM) Školní a mezi lidem známé spíše jako Tržní. Tržní se trefně jmenuje i parádní schodiště spojující náměstí s ulicí Jindřicha z Lipé, což jsou jakési českolipské Příkopy. Po 2. světové válce bylo Školní náměstí přejmenováno na Škroupovo, ale lidové označení Tržní mu zůstalo. Ostatně, trhy se zde pořádají dodnes a v éře budování rozvinutého socialismu (přesněji řečeno v letech 1977 až 1992) stála na místě kostela plechová samoobsluha podniku Ovoce a zelenina.Jediné dochované vyobrazení kostela sv. Petra a Pavla a dobové fotografie náměstí. Dnes se z území kdysi hojně osázeného stromy, jak dokládají dobové fotografie, stalo především parkoviště, přičemž potenciál náměstí je mnohem větší. Mohlo by totiž být přirozeným, klidným protipólem rušného náměstí T. G. Masaryka, od kterého ho dělí jeden blok domů. Součástí projektu má být i zvelebení přilehlé ulice Prokopa Holého.Věci se daly do pohybu loni v listopadu, kdy byla vyhlášena architektonická soutěž na řešení nové podoby Škroupova náměstí. Do uzávěrky 31. ledna 2020 přišlo celkem 14 návrhů. Katalog výstavy prací uvádí, že celkem 52 profesionálů různých oborů věnovalo soutěži více než 1 800 hodin práce. Soutěžní komise se poprvé sešla v únoru a hodnocení uzavřela 17. března. Po pauze vynucené koronavirovou krizí rada města 2. června rozhodla o vítězi soutěžeOdměnami v celkové výši 750 000 Kč byly oceněny první tři návrhy a udělena byla i jedna zvláštní cena. Tisková konference, z leva do prava sedí: Ondřej Synek, předseda poroty, Jitka Volfová, starostka města Česká Lípa, místostarosta a člen poroty Martin Brož a Jolana Nebřenská, ved. Odb. rozvoje města a investic MÚ Česká Lípa.Tento týden proběhla ve foyeru KD Crystal vernisáž výstavy všech prací, takže si návrhy můžete prohlédnout až do konce června i vy (v pracovní dny od 15 do 18 hodin) a zhodnotit, jak se váš vkus shoduje s míněním soutěžní poroty. Vizitky jejích členů si můžete prohlédnout na stránkách architektonické kanceláře CCEA MOBA, která celou soutěž pro město profesionálně a podle všech regulí zorganizovala. Odkazy na PDF prezentace všech 14 přihlášených návrhů naleznete v příspěvku k tématu na www.mucl.czVýstava podává na panelech vyčerpávající informace o každém návrhu.Ohlasy jsou vesměs kladné, spokojená je i Jitka Volfová, starostka České Lípy, protože, jak říká: „Po spoustě let to je jedna z významných investic města a jsem ráda, že jsme již alespoň v té počáteční fázi.“ Sama jako místopředsedkyně poroty hodnotí soutěž takto: „Mám radost, že návrhy, které přišly, využily prostor náměstí tak, jak jsme si představovali. Především myslím v tom směru, že to bude multifunkční oddychová plocha s dostatkem zeleně, která na nás dýchne pohodou, kde ale bude možno pořádat i řadu akcí od trhů, přes různé produkce až v zimě třeba po kluziště. A oceněná řešení respektují i historii místa. Myslím, že jsme se poměrně snadno shodli na tom, které práce by měly postoupit do užšího kola, ale vybrat pak ty nejlepší bylo již nelehké. Trvalo nám to celý den.“ 
Ondřej Synek, předseda poroty, vyzdvihuje, že se podařilo i k této relativně menší zakázce přilákat dostatečný počet soutěžících, a především je rád, že Česká Lípa zvolila formu architektonické soutěže. Proč, to shrnuje v našem prvním videovstupu:

Většina soutěžních prací je zajedno v tom, že by na náměstí mělo být mnohem více zeleně a mnohem méně automobilů, nejlépe auta žádná. Většina návrhů rovněž v nějaké formě pracuje s motivem obrysu kostela, zvonice a vikariátu. Autoři se rovněž shodují, že přilehlá ulice Prokopa Holého by měla být zjednosměrněna. Poněkud rozdílný přístup mají týmy ke stoletým stromům, které náměstí zdobí nyní. Vzhledem k jejich špatnému stavu je někteří navrhují v rámci revitalizace skácet, jiní počítají s tím, že je nechají dožít. Do své vize větší část týmů zakomponovala alespoň javor na západní straně náměstí. Co se týče kontejnerů na tříděný odpad, ty mají celkem jednomyslně zmizet pod zem. Půjde-li vše podle plánu, barevné kontejnery půjdou pod zem.Velmi sobě podobné jsou na první pohled i tři vítězné návrhy. Na odhalení nuancí jejich filozofie budete potřebovat pár minut času (viz již zmíněnédokumenty na  www.mucl.cz). O shrnutí rozdílů jsme opět požádali Ondřeje Synka a natočili jsme je na video:

Třetí cenu a odměnu 125 tisíc korun si odnesla Helena Hlávková a její tým. Mimochodem, Helena Hlávková v soutěži kopala za Liberec a jednou z jejích nejlepších realizací je revitalizace libereckých lázní na galerii, na které se podílela jako spoluautorka. Na tomto návrhu mě nejvíc zaujala kašna umístěná tak, aby na ni bylo vidět průhledem úzké uličky z náměstí T. G. Masaryka a stylové pódium pro komornější produkce zbudované kolem starého javoru v západní části náměstí3. místo - Helena Hlávková a její tým.

Vize týmu Heleny Hlávkové, vlevo je stromové pódium, vpravo kašna.Místo druhé, obnášející 225 tisíc korun, získala pražská pobočka německé architektonické huti Rehwaldt Landscape Architects. Na jejich návrhu mě z čistě laického hlediska zaujaly vtipné lavičky, během pár minut překonfigurovatelné na stánky trhovců, a pódium ozdobené květinovým vzorem textilní šablony, přičemž tytéž květiny by zdobily i záhon trvalek pod pódiem. Za zajímavý považuji i nápad s objektem se zvonkohrou, upomínajícím na kostelní zvonici.2. místo - Rehwaldt Landscape Architects.Rehwaldt Landscape Architects - lavičky, které lze překonfigurovat na prodejní stánky.

Vítězství a odměna 350 tisíc korun skončily na Moravě v brněnském studiu M2AU. Musím říci, že zcela oprávněně. Na jejich práci mě nejvíce zaujal nápad osadit náměstí celkem třemi druhy stromů, které spolu budou během roku tvořit různé barevné akordy. Před domy to mají být třešně, zelenou oázu na západní straně náměstí zaplní šachovnice akátů a na východě budou Tržní schody střežit dva platany. 1. místo - M2AU.Všechny naše projekty děláme tak, že se snažíme pochopit historii místa a promítnout ji zpátky, pokud zmizela, a zároveň vše propojit s aktuálními požadavky na veřejný prostor. Pochopitelně myslíme i na to, aby se náš návrh dal v budoucnu dál rozvíjet podle nových potřeb, které se ukážou. Ostatně, toto není zdaleka první náměstí, na kterém pracujeme,“ shrnul filozofii studia Filip Musálek, mluvčí delegace M2AU. Výstavu prací nelze proletět během pár minut. Takto například vypadá panel studia M2AU. Vlevo je načrtnuta barevná vize proměn stromů během roku.K zajištění soutěže ještě spokojeně dodal: „Soutěž byla velmi dobře připravená (viz podklady, které si můžete projít i vy na www.mucl.cz) a také jsme si něco dohledali sami, takže než jsme sem jeli, měli jsme již něco nastudované. Přípravě jsme dali asi týden. Na náměstí jsme pak strávili celé odpoledne.“ 

Je dobře, že se organizátoři rozhodli uspořádat výstavu a zveřejnit tak všechny došlé návrhy. Na zajímavé, inspirující i možná šokující myšlenky bylo totiž bohaté i pole poražených. Toho si byla vědoma i porota, a tak udělila alespoň jednu mimořádnou odměnu v hodnotě 50 tisíc korun Ateliéru Žentel A11 za výjimečnou odvahu nekonvenčního přístupu, který je přitom kompozičně a výtvarně promyšlený a nepopírá zadání.Ateliér Žentel A11 si odnesl mimořádnou odměnu za náměstí Obruč.

Na výstavě každopádně naleznete i další perličky. Nelze si nevšimnout provokativního konceptu M. Turby a V. Lavríka, kteří se náměstí rozhodli zaplnit „multikulturním centrem“ v podobě jakéhosi včelínu.Multikulturní Včelín, asi nejprovokativnější návrh.

Zajímavý byl přístup autorských kolektivů k Tržnímu schodišti. Většina se rozhodla schodiště  s masivním zábradlím nechat na pokoji, ale vyskytly se i výjimky. Například Josef a Lenka Hlavatí by prostor široce otevřeli do rušné ulice Jindřicha z Lipé.Vítězové M2AU přistoupili ke schodišti do ulice Jindřicha z Lipé s respektem k historii.Například Josef a Lenka Hlavatí by naopak prostor do rušné ulice Jindřicha z Lipé velkoryse otevřeli.První krok k obnově má tedy Škroupovo náměstí za sebou. Plány jsou nyní takové, že s rekonstrukcí by se mělo začít v roce 2022. Celkové náklady jsou odhadovány na šedesát milionů korun. Otázkou je, jak se za současné situace věci vyvinou. Ale starostka Volfová je optimistka, tvrdí: „Myslím si, že by to mohlo vyjít, protože my jsme jedno z měst, ve kterém se dlouhodobě neinvestovalo. To znamená, že z minulých let máme nějaké finanční prostředky, se kterými můžeme pro investice počítat. Samozřejmě se škrty v rozpočtu budeme muset počítat i my, ale nechceme našetřené prostředky použít na provozní náklady. Takže ten rozpočet chceme seškrtat tak, abychom investice mohli i nadále realizovat.“ Zástupci vítězného studia M2AU Lýdia Šušlíková, Linda Boušková a Filip Musálek v rozhovoru s Jitkou Volfovou, starostkou České Lípy.Ovšem celý projekt můžou podstatným způsobem zdržet nejen finance, ale i archeologické práce, ačkoliv snahou poroty bylo, aby při revitalizaci Škroupova náměstí k něčemu takovému pokud možná nedošlo. Uvědomuje si to i Filip Musálek ze studia M2AU, když na otázku, co byl největší oříšek, odpovídá: „Historie, to, že se na náměstí kdysi nacházel farní a děkanský kostel Petra a Pavla, děkanství a zvonice a to, že se o nich paradoxně dochovalo minimální množství zpráv. Například celkový obraz kostela ani jeden. Archeologický průzkum byl proveden (viz www.mucl.cz), ale nebyl záchranný, ale jen archeofyzikální, který nemůže úplně vyloučit, že se objeví nějaké překvapení.“ 
Snad bude mít v tomto ohledu Česká Lípa větší štěstí než Jablonné v Podještědí a vše se povede podle plánu, Škroupova náměstí jen jako parkoviště by byla fakt škoda.Škroupovo náměstí v České Lípě.Text a foto z akce a z terénu Mad, ostatní podklady dodal MÚ Česká Lípa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace