Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Liberecká Kancelář architekta města se představila stylově na náměstí a přidala výsledek soutěže o URAN

19. 09. 2019 | 0:00

Posledním městským architektem Liberce byla architektka Hana Drdová, pak metropole severu neměla městského architekta skoro čtvrt století. Nyní má hned týmy dva, poradní sbor Radu architektů a výkonný orgán Kancelář architekta města. Členové obou týmů byli představeni novinářům a náhodným kolemjdoucím v úterý před Malou výstavní síní. Jako první výstup činnosti byly prezentovány výsledky soutěže o projekt revitalizace fasády Uranu. 

Služeb rady architektů Liberec využívá již necelé dva roky. Původně to byl poradní orgán primátora Batthyányho, vytvořený na základě inspirace ze světa, konkrétně z Lince a Salzburgu, kde podobné rady fungují. Rady architektů totiž vznikly v Rakousku a rozšířily se nejen do německy mluvících zemí. Jsou to nezávislé poradní expertní sbory, nezainteresované na místním dění, dávající oporu pro politická rozhodování. Představení architektonických týmů Liberce proběhlo za přítomnosti primátora Zámečníka (vlevo), náměstka pro rozvoj a dotace Němečka (zcela vpravo) a dalších členů rady města a vedoucích odborů.Předseda liberecké rady Josef Smutný k tomu dodává: "Na rozdíl od KAMu nejsme koncepční pracoviště, my posuzujeme předložené projekty ve vztahu k městu, k městskému prostoru. To, že Rada architektů přežila volby a za podpory nového primátora pana Zámečníka pokračuje v činnosti, je skvělé, nemá totiž cenu objevovat něco nového, co v městech, které s tím již mají zkušenosti, dávno funguje ku prospěchu všech." Setkání svolané původně pro zástupce médií se záhy rozrostlo o náhodné kolemjdoucí.Všichni členové Rady architektů jsou architekti s bohatou praxí. Během prezentace se bohužel vmísili mezi diváky, takže nebylo snadné je identifikovat. Na fotografii níže je muž v tmavých brýlích, stojící po pravici náměstka Jiřího Němečka, předseda rady Josef Smutný, vzadu vyčnívající náměstek Jiří Šolc není člen rady a do záběru se jaksi připletl. Zato usmívající se muž v modrém saku a tmavé košili je člen rady architektů Martin Kolda a vedle něj stojí Jana Medlíková, jediná žena v radě. Zcela vlevo se mračí Jakub Cigler, poslední přítomný člen rady, která má ještě dva zahraniční spolupracovníky, Petera Gera z Hamburku a Christopha Braumanna ze SalzburguTým Rady architektů promíchaný mezi politiky a diváky.Kancelář architekta města byla zřízena 1. července 2019. Radou města byl jako vedoucí odboru jmenován architekt Jiří Janďourek. Je zajímavé, že primátor Jaroslav Zámečník na setkání o KAMu hovořil jako o Kanceláři architektury města. Když prohlásil: "Založení Kanceláře architektury města považujeme za návrat ke kořenům zájmu o urbanismus a kvalitu veřejného prostoru", jako by chtěl zdůraznit architekturu jako cíl nového odboru a kolektivního ducha celé kanceláře.Architekt Jiří Janďourek, vedoucí odboru KAM.Kancelář architekta města (KAM) je orgánem výkonným, přímo pracujícím na zhmotnění nápadů. Rada a KAM si vzájemně nekonkurují, ale doplňují se. KAM má kromě Liberce například Brno a Karlovy Vary. KAM připravuje Ústí nad Labem a Ostrava. U větších měst to dnes není práce pro jednoho městského architekta, ale pro tým. Praha má vzhledem ke své velikosti přímo Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha).Na následující fotografii vidíte, že tým libereckého KAMu tvoří z leva do prava krajinná architektka Marie Eliášová, referentka Anna Stanislavová, architektka Zuzana Koňasová a architektka Marie Procházková. Členky KAM.Navštívíte-li stránky Liberce, zjistíte, že na další dvě místa bylo vypsáno výběrové řízení. Na otázku, proč taková genderová nevyváženost, šéf Janďourek odpovídá: "V tom není žádný postranní úmysl, ale důsledek toho, že o práci v KAM se žádný schopný architekt muž nepřihlásil." Za chvíli budeme znát pořadí pěti vyzvaných architektonických studií.Na webu Liberce naleznete popis činnosti KAMu, čítající dvacítku bodů. Architekt Janďourek úlohu svého týmu shrnuje do tří základních pilířů práce:
1. Podpora kreativity a svobody myšlení v Liberci, který v minulosti svobodou a kreativitou žil a v určité době byl v tomto ohledu na vrcholu.
2. Spolu s vedením města hledání dlouhodobého společenského koncensu a veřejného zájmu ve vztahu k veřejnému prostoru, primárně tedy k městským investicím.
3. Postupně naplňovat body vize kvalitního urbanismu. Mapa výzev, do které svůj tip můžete umístit i vy!Tak uvidíme, jak to bude fungovat. Jedním z počinů KAMu je tvorba mapy míst Liberce, která veřejnost vnímá jako nejproblémovější. Při tom se ukázalo, jak rada doplňuje kancelář. Předseda rady totiž konstatoval, že nazývat vytipovaná místa problémy, není správné, na západ od nás se průšvihům říká challenge. Takže ne mapa problémů, ale mapa výzev. Výzva, to je přece motivace, zatímco problém...


A jak dopadla soutěž o facelift Uranu, jehož opláštění je v dezolátním stavu? V uzavřené výzvě se utkalo pět vybraných architektonických týmů. Kritéria byla dvě, větší váhu měla kvalita a komplexnost návrhu, váhu menší váhu pak měla nabídková cena projektových prací. Porota zasedla minulou středu a určila pořadí, které bylo podle porotců celkem jednoznačné. O tom, komu bude projekt nakonec zadán, rozhodne pochopitelně rada města. Zde je slíbené pořadí, přičemž fotografie vizualizací jsou dílem zúčastněných studií a byly přefotografovány přímo na prezentaci z výstavních panelů:

1. místo Architektonický ateliér re:architektiArchitektonický ateliér re:architekti

2. místo SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. LiberecSIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec  3. EkotermEkoterm 4. místo Studio RaketoplanStudio Raketoplan  5. místo Studio Artikl resp. Jan Duda a Filip HoratschkeJan Duda a Filip Horatschke

Text a foto (kromě vizualizací) Mad