Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Resuscitace jabloneckých varhan začala slavnostním sejmutím píšťal prospektu

11. 11. 2019 | 0:00

Koncert Končíme a Začínáme, který zahájil náročné restaurátorské práce na varhanách kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou, se konal na den přesně dva roky poté, co vznikl Nadační fond Jablonecké varhany (8. 11. 2017). Co se zprvu zdálo nemožné, se stalo skutečností, na transparentních účtech fondu se nachází dva miliony korun, další milion přislíbilo město Jablonec nad Nisou a milionem přispěje i Liberecký kraj, práce můžou začít! 

My byli při tom a v první řadě pro vás máme obsáhlé video zachycující historický okamžik vyjmutí píšťal prospektu. Video dále obsahuje rozhovory s některými aktéry a přibližuje atmosféru skvělého večera, ozdobeného nejen posledními tóny významné technické památky, ale především zpěvem souboru Iuventus, gaude!

Kostelu Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (MAPA), jedné z dominant Jablonce nad Nisou, jsme již před časem věnovali díl seriálu Věže severu, takže jen připomenu, že chrám byl postaven v letech 1930 až 1932, přičemž po novém svatostánku odpovídajícím potřebám bouřlivě se rozvíjejícího města bylo voláno již od sedmdesátých let 19. století. Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, výrazná dominanta Jablonce n.N.Ve stylu meziválečné moderny ho navrhl jablonecký rodák Josef Zasche, autor mnoha významných budov nejen v našem regionu a v Praze, ale i v zahraničí. V případě kostela na Horním náměstí v Jablonci je podstatné, že Zasche navrhl i celý interiér včetně prospektu (viditelné části) varhan, díky čemuž nástroj získal na umělecké i technické unikátnosti.Končíme & Začínáme začíná, je zcela plno. Mnoho návštěvníků má nahoře "svoji" píšťalu.Varhany jsou v pořadí 2 535. opusem (dílem) krnovské firmy Rieger. Mají tři manuály a 40 rejstříků plus tři zdvojené, takže na nich lze hrát díla z prakticky libovolného období. Celkem obsahují 2853 píšťal, přesněji řečeno měly by obsahovat, protože dvanáct píšťal bylo v minulosti vyňato. Riegerův opus 2535.Prospekt má 139 píšťal a díky tvůrčímu rozletu architekta Zascheho je unikátní. Aby totiž nástroj vyplnil celý prostor, jsou některé píšťaly až třikrát delší, než by odpovídalo tónu, který hrají. Píšťaly jsou rovněž volně stojící, což také nebylo úplně obvyklé. Aby byl výčet kompletní, přidávám, že tento jeden z největších nástrojů severu Čech ve svých útrobách ukrývá přes pět tisíc ovládacích vzduchových ventilků z kůže. Pracuje totiž na tehdy moderním pneumatickém principu. Iuventus, gaude! v akci.Iuventus, gaude! a jeho sbormistr Tomáš Pospíšil v akci.Varhany bez větších oprav hrály téměř devět desítek let, přičemž by si za tu dobu bývaly byly zasloužily provedení třech až čtyřech komplexních údržeb. Není divu, že hra na kdysi skvostný nástroj v poslední době vyžadovala nejen mistrovství interpretační, ale i schopnost prokličkovat hustým minovým polem píšťal nefungujících nebo naopak znějících po aktivaci neustále, což je ještě horší (viz video). Vrchol večera je tu.3 - 2 - 1... už?Před dvěma lety odborná expertíza skončila nelítostným závěrem, že varhanám hrozí brzký konec, a náklady na restauraci vyčíslila na šest milionů korun. Zdálo se, že sehnat takový obnos bude velmi obtížné, ne-li nemožné. Ale manželé Jiří a Irena Kreiselovi našli řešení, založili Nadační fond Jablonecké varhany a dali se do práce. My z jednoho benefičního koncertu pro jablonecké varhany přinesli obrazovou reportážJablonecký děkan Oldřich Kolář žehná dílu.Podmínkou zahájení restaurátorských (někdo říká resuscitačních) prací bylo shromáždění alespoň poloviny cílové finanční částky, což se stalo. Z několika oslovených firem byla nakonec vybrána firma Hermann Eule Orgelbau GmbH, což je rodinný podnik založený roku 1872, který jako rodinný překvapivě přežil i socialistické znárodnění. První píšťala, C z rejstříku Oktave 4‘, byla v zápětí předána panu děkanovi.Za dobu existence bylo v bautzenské továrně, připomínající spíš větší vilu než firmu, vyrobeno sedm stovek varhan a další dvě stovky byly zrestaurovány. V současné době firma zaměstnává asi čtyřicet pracovníků. Do Jablonce dorazil Dirk Eule, jednatel firmy a představitel páté generace rodinného klanu varhanářů, a Jiří Kocourek, umělecký vedoucí. Jak bylo řečeno v úvodním videu, do cílové částky stále chybí zhruba dva miliony korun, přispět můžete nejen prostým zasláním peněz na transparentní účet, ale i adopcí nějaké píšťaly. Rozebráno!O této atraktivní možnosti nám více řekla Irena Kreiselová, předsedkyně správní rady nadace: "Lidé si často vybírají "svoji" píšťalu například podle tónu (což si každý může vyzkoušet na internetu) anebo podle písmene. Adopci píšťal často používají jako dárek. Vnoučata babičce, babička vnoučeti, sourozenci si je věnují navzájem. Píšťaly se adoptují ke křtinám, ale jsou věnovány i zemřelým. Největší zájem je o levnější píšťaly, ale nemůžu říci, že by některým dávali zájemci přednost." Také se nedá říci, že si drahé prospektové píšťaly adoptují jen firmy nebo podnikatelé, přesvědčili jsme se, že jsou i důchoci, kteří si adoptovali prospektovou píšťalu. Lidé se rovněž sdružují a vytvářejí galerii osobností, adoptují píšťaly pro osobnosti významně spojené s životem města. Svoji píšťalu tak má například Ernst Tschakert, první varhaník chrámu, a Antonín Bratršovský, první jablonecký polistopadový děkan.  Rozebírání varhan si nenechal ujít ani jablonecký primátor Jiří Čeřovský.
Květa Vinklátová, radní Libereckého kraje, připomíná: "Když rozhodujeme o veřejných penězích, tak sice rozhodujeme o penězích nás všech, ale v podstatě se nám rozhoduje tak nějak jednodušeji. Takže to, co musím ocenit, je příspěvek každého z vás, protože rozhodujete o penězích svých osobních, rodinných. Vy jste to udělali a já si toho velice vážím." Mistry varhanáře teď čekají asi čtyři tisíce hodin práce, přičemž stroj bude zcela rozebrán příští rok na jaře. Během večera se vybralo přes 34 tisíc korun.Cílem je, aby byl prospekt varhan uveden do provozu za dva roky a jeden den od začátku restaurování, tedy 9. 11. 2021, což je 150. výročí narození architekta Josefa Zascheho, autora kostela i designu varhan. Ostatní píšťaly budou zprovozněny do 24. dubna 2022, aby mohly zahrát k 90. výročí vysvěcení kostela, kdy byly vysvěceny i varhany a v ten den rovněž poprvé zahrály veřejnosti. 

Text a foto Mad, video Mad + Darka, rozhovory Darka