Vánoční dárek předčasně prozrazen! Ruprechtičtí napřesrok (snad) konečně dostanou pod stromeček vodovod, který bude fungovat!

12. 07. 2021 | 0:00

Poklepy na základní kameny nejsou vždy jen nudnou formální událostí. Občas zapracuje kouzlo nechtěného a přidá až bizarní prvky. To platí i o poklepu na základní kámen výstavby vodovodu, který by měl ukončit víc jak dvacetileté čekání některých obyvatel libereckých Ruprechtic na takovou civilizační samozřejmost, jakou by měl být fungující vodovod.

Již jsem dokumentoval poklepy na vypůjčené základní balvany po aktu spěšně vrácené majiteli. Zažil jsem také mnoho, vlastně většinu poklepů konaných uprostřed dávno rozestavěných staveb. Z tohoto hlediska byl poklep vykonaný opravdu na zelené louce, přesněji řečeno v lese, sám o sobě raritním.
Aktéři slavnostního aktu se sjíždějí.Okamžik patřící do kategorie "kouzlo nechtěného" přineslo finále aktu samotného. Blok liberecké žuly, který poskytl pár set metrů vzdálený lom firmy Ligranit, byl opravdu reprezentativní. Přesto bylo kladívek rozdáno podstatně více, než byl rozměrný balvan schopen uspokojit, a tak někteří klepači poklepávali svým zbrusu novým zednickým kladivem vzduch.
Příprava pohoštění finišuje.Místo, kde mají do Vánoc 2022 stát nové vodojemy, se nachází na poměrně frekventované lesní procházkové trase, takže slavnostní poklep mohlo zhlédnout i pár náhodných diváků. Ti ale možnosti poklábosit si s politiky a stavaři překvapivě nevyužili, ač byli jako zástupci veřejnosti zváni do stanu na pohoštění. Lákavou slavnostní tabuli připravil catering Technické univerzity v Liberci.
Kladívka i kámen jsou připraveny.Stan s občerstvením na své pravidelné procházce se psem minula i paní Helena Kubíková, bydlící v lokalitě U Slunečních lázní, a ráda mi popsala, jak na tom zdejší obyvatelé jsou: „Jsme napojeni na soukromý vodovod a voda tu funguje mizerně, tedy ona spíš neteče, než teče. Zrovna minulý týden tři dny netekla vůbec. Navíc tím, že to je soukromé, tak veškeré opravy platíme ze svého. My tu bydlíme dvacet dva let a dvaadvacet let to je na pytel. Celou tu dobu se snažíme, aby nám tady město ten vodojem udělalo. Teď všichni tajně doufáme, že to konečně vyjde. Těch slibů již bylo hodně, ale snad to konečně opravdu postaví.“
Výstavba díla poněkud omezí pohyb po turistických cestách, které bude kopírovat vodovod od Orionu a oba vodojemy budou stát přímo u této lesní cesty, využívané pro volnočasové aktivity.Martina Slavíková, ředitelka oblastního závodu Liberec Severočeské servisní a.s. (zajišťující servis pro společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.) mi vysvětluje podstatu problému: „Ty domy jsou totiž nad úrovní stávajícího vodojemu v Lidových sadech a voda se tam tedy musí čerpat, což zatím zajišťuje soukromý vodovod ve škole pro neslyšící. První hydraulické modely pro Horskou jsou staré 24 let. Od té doby jsme se snažili o řešení situace.“ K problémům způsobeným fyzikálními zákony a již zmíněným problémům se spolehlivostí se přidává i fakt, že domácnostem, kterým voda teče z městského vodovodu, klesá tlak v potrubí, protože zastavěnost území a počty domácností během let podstatně narostly. Vyhráno nemají ani ti, kteří mají vlastní studny, i v nich vody ubývá. 
Mezi nedostatkem vody nejvíce postižené části Ruprechtic patří lokalita U Slunečních lázní.
Nový vodovod přinese některým obyvatelům kromě spolehlivých dodávek vody i další bonus. Alespoň Martina Slavíková tvrdí: „A hlavně si myslím, že až se obyvatelé připojí na nový vodojem, tak těm lidem, kteří jsou zatím napojeni na soukromý posílený vodovod se uleví i finančně, protože mají vodu zatím dražší, než je naše solidární cena.“
Že sem nastoupí technika, zatím prozrazuje jen informační cedule.Skoro čtvrt století hledání řešení pro město tak zásadního problému je pro laika těžko pochopitelná doba, ale jako vždy šlo především o to, jak a z čeho projekt financovat. Z lidí, kteří na té dlouhé cestě pracovali, byl během projevů několikrát zmíněn již zesnulý David Novotný. Dalším člověkem je Jiří Šolc, náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie. Ten se problémem Ruprechtic začal zabývat před více jak deseti lety a spustil přípravu projektu. S nástupem do funkce se přidala Radka Loučková Kotasová, náměstkyně primátora pro strategický rozvoj. Dvakrát byla podána žádost o dotaci, ale pokaždé neúspěšně. Až díky osobní angažovanosti poslance PČR a člena rady Státního fondu pro životní prostředí Davida Pražáka se žádost o dotaci povedlo dotáhnout do zdárného konce. 
Začínáme!David Pražák ale protestuje, že by šlo o nějaký lobbing. „To nebylo žádné lobování. Já vůbec ten termín nemám rád. Když to řeknu na rovinu, tak myslím, že předtím mezi zúčastněnými malinko vázla komunikace. Prostě když se chce, tak to jde. Paní Loučková Kotasová mě oslovila někdy v květnu 2020 s tím, že město dvakrát žádalo o výjimku, aby mohla být poskytnuta dotace, a pokaždé to bylo zamítnuto. Zjistil jsem si informace, proč město nebylo uznaným žadatelem o dotaci. Spojili jsme síly a díky modelovému případu města Štětí, které v podobném případě uspělo, se pak podařilo propojit SVS, město Liberec a Státní fond životního prostředí ke společnému jednání,“ vzpomíná poslanec Pražák.
První hovoří primátor a náměstci.Na investici v hodnotě celkových zhruba 70 milionů korun (z čehož stavební práce tvoří 64 milionů korun včetně DPH) získalo statutární město Liberec dotaci ve výši přes 46 milionů korun z Ministerstva pro životní prostředí. Dalších 13 milionů pak zaplatí Severočeská vodárenská společnost (SVS), a.s. Hlavními součástmi projektu je litinový přivaděč z vodojemu Orion, dlouhý 2 195 m. Vodou naplní dva vodojemy po 250m3, postavené nedaleko poslední horní zatáčky silnice vedoucí do ruprechtického lomu, tedy v místě slavnostního poklepu. Vodojemy budou zásobovat nové vodovodní řady dlouhé téměř dva kilometry v ulicích Na Vyhlídce, Divoká, Kovařovicova a Nezamyslova. Součástí bude i odvod odpadních vod z vodojemu, který dále pro ulici Kovařovicovu poslouží jako kanalizační řad.
Z leva: proj. manažerka R. Davidová, primátor J. Zámečník, náměstkyně R. Loučková Kotasová, gen. ředitel SVS B. Špičák, M. Slavíková, ředitelka lib. pob. Severočeské servisní, poslanec PČR D. Pražák a náměstek primátora J. Šolc.Budovat se začne od konce, a to zásobními řady v dolní části Ruprechtic. Výkopové práce na vodojemech začnou v srpnu a jejich podzemní část by měla být hotová ještě letos. Práce na přivaděči budou zahájeny v listopadu. Jaroslav Zámečník pevně věří, že „My se tady určitě sejdeme na Vánoce 2022, kdy by měla stavba končit. Stavba by totiž měla trvat 17 měsíců, což, půjde-li všechno dobře, připadá na prosinec.“ Autorem projektu je SNOWPLAN spol. s r.o. a stavbu realizuje Společnost VDJ Horská Liberec, tvořená společníky ŠEBESTA VHS, v.o.s. a ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o., což jsou regionální firmy, takže peníze půjdou do regionu.
Pozor, proslovům ještě není konec. Jako poslední přichází Vladimír Křížek (v pruhované vestě), zástupce společnosti VDJ Horská Liberec, dodavatele stavby.Náměstkyně Loučková Kotasová připomíná další efekt této strategické stavby, když říká: „Doufám, že tímto projektem se nám nejen podaří odšpuntovat možnosti zásobování pitnou vodou pro část Ruprechtičáků, kterých je podle podkladů pro přiznání dotace zhruba dva a půl tisíce, ale perspektivně i pro další části Liberce, což jsou Kateřinky, Krásná Studánka a Radčice. Takže i tito lidé z kopcovitých částí Liberce budou mít do budoucna šanci připojit se k pitné vodě.“
Poklep.Primátor Zámečník upřesňuje: „Nově bude napojeno 120 ekvivalentních obyvatel a stávajícím to zvýší tlak. Také se připravuje zástavba U pramenu, kde má být 120 a víc bytů. To jsou ty nejbližší výhledy, které nás čekají.“ Náměstek Šolc k tomu popouští uzdu fantazie a domýšlí důsledky: „Já se těším, až sem ta nová voda bude proudit a kolika novým lidem budeme schopni vybudovat domov, který by jinak nedostal ve stavebním řízení souhlas s připojením. A my jim ho vybudujeme, protože ten souhlas dostanou, budou tu bydlet, v těch domech se budou milovat, hádat, scházet, rozcházet. A to všechno kvůli novému vodojemu a práci, kterou do jeho realizace všichni zúčastnění vložili.“
Padl návrh tento rozcuchaný smrk o Vánocích 2022 slavnostně ozdobit, vždyť pod ním budou velké dárky. Dvě úhledné krabice nových vodojemů!.Text a foto Mad

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace