Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Procházka kolem Podtroseckých rybníků má svůj půvab i v zimě a bonusem je spousta informací

30. 12. 2019 | 0:00

Liberecký kraj má zhruba 48 km2 vodních ploch, což činí 1,51% rozlohy. Největší vodní plochou a zároveň největším rybníkem je se svými 264 ha Máchovo jezero (některé prameny udávají až 312 ha), které se ale již dlouho využívá především k rekreaci, a tak ho na seznamu rybníků využívaných k rybníkářství geoportálu Libereckého kraje ani nenajdete.

vezak2
Bizarní prales u parkoviště na Věžáku.

Rybníků nad 7 ha máme 26 a dlužno říci, že 22 z nich se nachází v okrese Česká Lípa. Bez nadsázky lze ale tvrdit, že největší kumulaci malebných rybníků, které lze obejít během jedné delší procházky, naleznete v Českém ráji, a to například v Podtroseckém údolí, což je náš dnešní tip na výlet. Rokytnický rybník.Než vyrazíme na cestu za kapry z Českého ráje, upřesněme si, jak to zde s těmi kapry a rybami obecně je. Rybníky ležící v Českém ráji jsou specifické tím, že se rozkládají v CHKO Český ráj a rybáři musí dodržovat velmi přísný chovný režim. Rybáři na Máchově jezeře.Je povoleno pouze extenzivní hospodaření, což například znamená, že rybníky nejsou hnojené a nechovají se zde ryby, které by mohly narušit rovnováhu ekosystému, byť by byly obchodně zajímavé (například amur svojí spotřebou zatěžuje vodní vegetaci). Rybářství Doksy, prodej ryb přímo z hráze rybníka.Podtrosecké rybníky jsou chovné, což znamená, že zde dospívají mladé ryby. Ty jsou pak převezeny jinam, například na Žabakor, a až zde dosáhnou tržní váhu, koná se tradiční výlov. Takže kapr, kterého jste na Štědrý den zkonzumovali, opravdu mohl pocházet z některého z rybníků v samém srdci Českého ráje, ale na váš stůl se dostal mírnou oklikou. Hráz Rokytnického rybníka.Náš výlet, procházející z větší části přírodní rezervací Podtrosecká údolí, začneme v Borku, odkud vyrazíme po žluté, která se zde kryje s naučnou stezkou Podtrosecká údolí, k Rokytnickému rybníku. Dílo, stejně jako ostatní rybníky v této oblasti, pochází někdy z 15. až 16. století, a když si mapy.cz přepnete do historického zobrazení, zjistíte, že Rokytnický rybník býval mnohem větší než dnes. Rybník Hrudka. V pozadí je vidět níže zmíněná ptačí pozorovatelna.Perfektně opravená hráz Rokytnického rybníka je vybavená stožárem pro čapí hnízdo a velmi podrobnou infotabulí s obrázky zde žijících druhů ryb, tedy štiky, lína, hrouzka a plotice. Záhy zjistíte, že celý rybník je pojatý jako jedna velká živá encyklopedie. Ptačí pozorovatelna.Na hrázi byla totiž nedávno vybudována pozorovatelna vodního ptactva. Uvnitř je na stěně kompletní atlas všeho, co zde můžete zahlédnout. Tedy toho, co má křídla. Takovýchto pozorovatelen v posledních letech vyrostlo po Česku hned několik. Bohužel se stávají cíli nejen milovníků přírody, ale i vandalů a zlodějů. Například na Žabakoru je již druhá pozorovatelna, protože tu první kdosi pečlivě rozebral do posledního šroubku. Třeba z ní má zahradní altán, ale má z něj radost? Dílo je dovedeno téměř k dokonalosti, i lávka altánu je nejen lávkou, ale zároveň praktickou pomůckou pro začínající stopaře. Ptačí pozorovatelna.Na Rokytnický rybník přímo navazuje rybník Hrudka. Napuštěný má rozlohu 3,4 ha, je napájený z levobřežní odnože Libuňky, v jejímž povodí se nachází. Rybník Hrudka.Cestou k rybníku Vidlák míjíme údolní rašelinnou louku. Restaurace Vidlák má sice během Vánoc až do 5. ledna otevřeno od 11 hodin až do večera, ale připravte se na to, že bude pravděpodobně přeplněná. Pak až do konce dubna otevírají jen od pátku do neděle. Rybník Krčák je napájený z Vidláku a v napuštěném stavu má rozlohu 4,1 ha (mapa bod 2 a bod 3). Rybník Krčák.Hráz Krčáku.Cestou z Vidláku na Věžák nás čekají další mokřady, tentokrát Věžického údolí (mapa bod 5). Rašelinná louka.Věžický rybník neboli Věžák se díky kolmým pískovcovým stěnám, lemujícím jeho jižní břeh, stal jedním z nejfotografovanějších symbolů Českého ráje. Není divu, že účinkoval (a nepochybně ještě účinkovat bude) v řadě filmů. Napadá mě například Jak dostat tatínka do polepšovny, Princ Bajaja a Máj. Věžický rybník.Rybník má rozlohu 8,1 ha, není hnojený a ryby nejsou ani jinak přikrmované. Díky tomu má jejich maso vynikající chuť. Možná právě proto býval Věžák tak častým cílem drzých útoků pytláků, že zde museli ochranáři zřídit hlídky. Věžické údolí.Znalci tvrdí, že pod sněhem jsou Podtrosecké rybníky ještě zajímavější. Takže jestli nasněží, neváhejte, kdo ví, jak dlouho ten poprašek vydrží!

Text a foto Mad